Izby Adwokackie

Wróć do strony głównej


Izbę adwokacką stanowią adwokaci i aplikanci adwokaccy, mający siedzibę zawodową na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę w szczególności podział terytorialny administracji sądowej.

 

Organami izby adwokackiej są:

1) zgromadzenie izby składające się z adwokatów wykonujących zawód oraz delegatów pozostałych adwokatów;

2) okręgowa rada adwokacka;

3) sąd dyscyplinarny;

3a) rzecznik dyscyplinarny;

4) komisja rewizyjna.

Do zakresu działania zgromadzenia izby adwokackiej należy:

  • wybór delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury;

  • wybór dziekana, prezesa sądu dyscyplinarnego, rzecznika dyscyplinarnego, przewodniczącego komisji rewizyjnej oraz członków i zastępców członków okręgowej rady adwokackiej, sądu dyscyplinarnego i komisji rewizyjnej;

  • uchwalanie budżetu izby i ustalanie wysokości składek rocznych na potrzeby izby;

  • rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności okręgowej rady adwokackiej;

  • zatwierdzanie – po wysłuchaniu wniosków komisji rewizyjnej – zamknięć rachunkowych i udzielanie okręgowej radzie adwokackiej absolutorium;

  • podejmowanie innych uchwał.

 

Okręgowa Rada Adwokacka składa się z dziekana, pięciu do piętnastu członków i z dwóch do czterech zastępców członków. Okręgowa Rada Adwokacka prowadzi listę adwokatów i aplikantów adwokackich.


Władze oraz dane teleadresowe Izb Adwokackich:

IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU

Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Przejazd 2 A, 15-430 Białystok
tel. 85 742 2550
faks 85 742 0767
ora.bialystok@adwokatura.pl
www.adwokatura.bialystok.pl

Prezydium Rady
adw. Jowita Natalia Grochowska – Dziekan
adw. Agnieszka Krakówka - Górska - Wicedziekan
adw. Kazimierz Skalimowski - Wicedziekan
adw. Robert Moraljan - Skarbnik
adw. Łukasz Iwaniuk - Sekretarz
adw. Katarzyna Ząbkiewicz - Zastępca Sekretarza


Członkowie ORA:
adw. Agnieszka Dowgier
adw. Leon Karaczun
adw. Tadeusz Kołodko
adw. Joanna Oświecińska
adw. Anna Szleszyńska


Zastępcy Członków Rady
adw. Anna Gąsowska
adw. Andrzej Tomasz Anusewicz


Rzecznik Dyscyplinarny
adw. Violetta Edyta Cylwik

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego
adw. Anna Gieniusz - Kłubowicz
adw. Paweł Przełomski
adw. Artur Rozwadowski
adw Wojciech Wojno

IZBA ADWOKACKA W BIELSKU-BIAŁEJ

Okręgowa Rada Adwokacka, ul. 3 Maja 19/5, 43-300 Bielsko-Biała
tel. / faks 33 821 90 52
ora.bielsko-biala@adwokatura.pl
www.ora.bielsko.pl

Prezydium ORA

adw. Krzysztof Stec - Dziekan
adw. Stanisław Perucki - Wicedziekan
adw. Adam Wnęczak – Wicedziekan, Kierownik Szkolenia Apl. Adw.
adw. Piotr Szymkowiak - Skarbnik
adw. Michał Ergietowski - Sekretarz
adw. Anna Gólska – Z-ca Sekretarza


Członkowie ORA

adw. Andrzej Herman – Przewodniczący Zespołu Wizytatorów
adw. Jerzy Stworzewicz – Przewodniczący Referatu Skarg i Wniosków
adw. Alicja Maciejowska
adw. Jerzy Pagieła
adw. Krzysztof Staszkiewicz


Zastępcy Członków ORA
adw. Marek Krupski – Rzecznik Prasowy
adw. Krzysztof Lewandowski


Prezes Sądu Dyscyplinarnego
adw. Teresa Sudek-Roztoczyńska

Rzeczniki Dyscyplinarny
adw. Monika Tomiak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
adw. Jan Jastrzębski


Sędziowie Sądu Dyscyplinarnego
adw. Magdalena Stec,
adw. Agnieszka Hałat,
adw. Grzegorz Orman,
adw. Anna Talaga,
adw. Daniel Dudys,
adw. Julita Sowińska,
adw. Monika Stachowicz,
adw. Dominik Ziaja,
adw. Daniel Gatner,
adw. Monika Gibas,
adw. Izabela Sowińska,
adw. Mateusz Sobol,
adw. Robert Gojny,
adw. Tomasz Salachna,

zastępcy sędziów Sądu Dyscyplinarnego
adw. Ewa Bebek,
adw. Paweł Małysiak

członkowie Komisji Rewizyjnej
adw. Patrycja Jakubiec,
adw. Anna Sikora,
adw. Agnieszka Stworzewicz,

IZBA ADWOKACKA W BYDGOSZCZY

Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Nowy Rynek 5, 85-131 Bydgoszcz
tel. / faks 52 373 0144
ora.bydgoszcz@adwokatura.pl
www.ora.bydgoszcz.pl

Prezydium

adw. Justyna Mazur - Dziekan
adw. Jarosław Wyrębski - Wicedziekan, sprawy wizerunkowe Izby
adw. Mariola Lehmann - Sekretarz
adw. Daniel Lakner - Z-ca Sekretarza
adw. Sławomir Maciejewski - Skarbnik

Członkowie Rady:
adw. Andrzej Biliński - Referat wizytacji
adw. Michał Bukowiński - Referat skarg
adw. Maciej Sokal - Referat skarg
adw. Grzegorz Hawryłkiewicz - Kierownik szkolenia apl. adw.
adw. Beata Lorkowska - Sprawy Integracji Środowiska
adw. Karolina Korkowska-Krokos - Odpowiedzialna za szkolenie zawodowe

Rzecznik Dyscyplinarny 
adw. Justyna Komowska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
adw. Ewa Czerska

Prezes Sądu Dyscyplinarnego
adw. Wojciech Szweda 

IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE

Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Kilińskiego 111a, 42-200 Częstochowa
tel. / faks 34 360 6012
ora.czestochowa@adwokatura.home.pl
www.ora.czest.pl

Prezydium

adw. Aleksandra Przedpełska -Dziekan, Referat sprawy osobowe
adw. Marcin Karpiński - Wicedziekan, Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich, Rzecznik Prasowy ORA
adw. Paweł Jędrzejewski - Wicedziekan, piecza nad dokumentacją Izby, Koordynator ds. Arbitrażu, Koordynator ds. Finansów
adw. Mariusz Kostrzewski - Sekretarz
adw. Tomasz Ogłaza - Zastępca Sekretarza
adw. Ewa Coner - Skarbnik

Członkowie ORA
adw. Piotr Fik - Kierownik ds. Doskonalenia Zawodowego, Koordynator ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
adw. Jerzy Grys - administrowanie stroną internetową Rady, Koordynator ds. Wizerunku Zewnętrznego
adw. Jacek Kalinowski - Przewodniczący Zespołu Wizytatorów przy ORA
adw. Marcin Kubik - Kierownik Referatu Skarg i Wniosków
adw. Michał Pacho - Kierownik Referatu Skarg i Wniosków, Koordynator ds. kontaktów z Sądami i Prokuraturami

Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby
adw. Jarosław Dawid

Wiceprezes Sądu Dyscyplinarnego
adw. Tomasz Wolniakowski

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego:
adw. Marcin Bagiński 
adw. Michał Dziadkiewicz
adw. Krzysztof Kaczmarek
adw. Jolanta Kierocińska
adw. Tomasz Kilanowski
adw. Rafał Kowalski
adw. Daniel Kostrzewski
adw. Artur Majer
adw. Marcin Mastalerz
adw. Rafał Niski
adw. Katarzyna Piekacz
adw. Krystian Przedziński
adw. Olga Tanerska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
adw. Jarosław Badek

Członkowie Komisji Rewizyjnej
adw. Marta Jagodzińska-Wróbel
adw. Konrad Przedziński
adw. Wiesław Pasieka
Rzecznik Dyscyplinarny Izby 
adw. Marek Proszewski

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego
adw. Michał Lada - I Zastępca RD
adw. Tomek Bieda
adw. Monika Duner
adw. Krzysztof Hłąd
adw. Irmina Kmieć
adw. Agnieszka Miedzińska
adw. Marek Pawlik
adw. Artur Piekacz
adw. Katarzyna Stefaniak
adw. Iwona Stojek
adw. Patrycja Twardowska
adw. Grażyna Uroda
adw. Wiktor Uryszek

IZBA ADWOKACKA W GDAŃSKU

Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Chlebnicka 48/51, 80-830 Gdańsk
tel. / faks 58 301 7221
ora@adwokatura.gdansk.pl
www.adwokatura.gdansk.pl

 Prezydium

Adw. Bartosz Golejewski - Dziekan
Adw. Marcin Derlacz - Wicedziekan
adw. Sylwia Grzybowska - Wicedziekan
Adw. Dariusz Maciejewski Sekretarz
Adw. Joanna Gręndzińska - Zastępca Sekretarza
Adw. Małgorzata Strzelecka - Skarbnik

Członkowie:
Adw. dr Dominika Wetoszka
adw. Dariusz Strzelecki
Adw. Agnieszka Derezińska – Jankowska
adw. Marek Aureliusz Karczmarzyk
adw. Jerzy Luranc
adw. Agnieszka Kanawka
Adw. Krzysztof Woliński
adw. Wioletta Kazimierczyk
adw. Janusz Masiak
Adw. Marcin Kuleszyński

Zastępcy Członków:
Adw. Małgorzata Głódkowska
Adw. Małgorzata Dubyna
Adw. Kacper Najder
Adw. Jan Suchanek

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:
Adw. Barbara Zwara

Rzecznik Dyscyplinarny
Adw. Jakub Tekieli

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego :
Adw. Kminkowski Marcin
Adw. Kolanowski Bartosz
Adw. Kucznier Monika
Adw. Maciejewska – Adamiak Karolina
Adw. Moskal Dawid
Adw. Pietkiewicz Michał
Adw. Piórkowska – Pancerz Agnieszka
Adw. Rozpędowski Arkadiusz
Adw. Rybińska Elżbieta
Adw. Sambożuk Michał
Adw. Tekieli – Mirowicz Magdalena
Adw. Tomaszewski Jakub
Adw. Topolski Damian
Adw. Wesner Tomasz
Adw. Wesołek Andrzej
Adw. Wolska Schwabe Weronika
Adw. Wróbel Marcin
Adw. Zielińska Żerańska Agnieszka

Sąd Dyscyplinarny :
Adw. Dariusz Olszak - Prezes Sądu Dyscyplinarnego
Adw. Andrzej Pela - Wiceprezes Sądu Dyscyplinarnego

Lista Sędziów Sądu Dyscyplinarnego
Adw. Przemysław Rybiński
Adw. Honorata Puc
Adw. Andrzej Pela
Adw. Tomasz Strzelecki
Adw. Karol Chabowski
Adw. Alicja Jodko-Kowalska
Adw. Łukasz Bagiński
Adw. Krzysztof Blank
Adw. Borys Laskowski
Adw. Paulina Żęgota-Bąk
Adw. Mateusz Dubyna
Adw. Jakub Kudła
Adw. Michał Szarmach
Adw. Bartosz Grube
Adw. Marlena Kruchelska
Adw. Joanna Małecka-Bednarska
Adw. Anna Filipkowska-Piepke
Adw. Magdalena Gburczyk-Kuźmińska
Adw. Patryk Łukasiak
Adw. Michał Wróblewski

Zastępcy członków Sądu Dyscyplinarnego :
Adw. Marietta Sikorska-Psiuch
Adw. Mieczysław Balicki
Adw. Krzysztof Pawelski


IZBA ADWOKACKA W KATOWICACH

Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Gliwicka 17, 40-079 Katowice
tel. 32 259 8250
tel. / faks 32 259 6677
sekretariat@adwokatura.katowice.pl 
www.adwokatura.katowice.pl


Dziekan:
 adw. Roman Kusz
Prezes Sądu Dyscyplinarnego:  adw. Tadeusz Hassa
Rzecznik Dyscyplinarny: adw. Marcin Nowak
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: adw. Paweł Ciemniewski


Członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej:
Adw. Andrzej Dzięcioł - Wicedziekan ORA
Adw. Grzegorz Kopeć – Wicedziekan ORA
Adw. Anna Barczyk – Skarbnik ORA
Adw. Marta Imiołczyk - Porębska – Sekretarz ORA
Adw. Leszek Cholewa
Adw. Jerzy Pinior
Adw. Stefan Skrzypczak
Adw. Damian Tomanek
Adw. Rafał Stęchły
Adw. Łukasz Chmielniak
Adw. Marek Kozielski
Adw. Magda Jasiewicz
Adw. Marcin Szulik
Adw. Bartłomiej Jakubczyk
Adw. Paweł Koehler

Sędziowie Sądu Dyscyplinarnego:

Adw. Bielawski Zbigniew
Adw. Kula Urszula
Adw. Dudek Janina
Adw. Kamiński Mirosław
Adw. Kamiński Stefan
Adw. Klaus Jadwiga
Adw. Kokoszka Agnieszka
Adw. Korczyk Michał
Adw. Kosiński Artur
Adw. Kowalski Tomasz
Adw. Krajcer Eugeniusz
Adw. Krasuska –Terrillon
Adw. Krawczyk Aneta
Adw. Lekston Małgorzata
Adw. Machecki Rafał
Adw. Pęcherek Tadeusz
Adw. Prochot Jerzy
Adw. Przyjemski Piotr
Adw. Sarnowicz –Gąska Justyna
Adw. Wawrzyńczyk Zbigniew

Zastępcy Sądu Dyscyplinarnego:

Adw. Pelc Martyna
Adw. Pinior Aleksandra

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Kostrzewa Adam
Krajewska –Grimm Magdalena
Mochnacki Andrzej
Otrębska –Zięba Joanna 
Przybysz Rafał

Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej:

Mura Leszek

IZBA ADWOKACKA W KIELCACH

Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Św. Leonarda 1/30, 25-311 Kielce
tel. 41 344 1756
tel. 41 343 12 29
ora.kielce@adwokatura.pl
www.ora.kielce.pl
urzedowki.kielce@adwokatura.pl
dyscyplinarne.kielce@adwokatura.pl
ksiegowosc.kielce@adwokatura.pl

Dziekan - adw. Jerzy Zięba
Wicedziekani:
adw. Tomasz Adamczyk
adw. Monika Kot
Sekretarz - adw. Szymon Gierek
Skarbnik - adw. Marcin Staniak

Członkowie:
adw. Urszula Jaromin
adw. Agnieszka Massalska
adw. Elżbieta Mazurek
adw. Anna Sacharz-Czarnocka
adw. Sławomir Stachura
adw. Krzysztof Stępień


Prezes Sądu Dyscyplinarnego - adw. Justyna Domaradzka-Karaś
Rzecznik dyscyplinarny - adw. Mariusz Błaszkiewicz
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - adw. Krzysztof Król

IZBA ADWOKACKA W KOSZALINIE

Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Piłsudskiego 56, 75-525 Koszalin
tel. 94 342 3442
ora.koszalin@adwokatura.pl
www.ora.koszalin.pl 

Prezydium

adw. Ryszard Bochnia -Dziekan
adw.Maria Kapsa - Wicedziekan
adw. Elżbieta Nowak - Wicedziekan
adw. Piotr Tomaka-Wacławski -Sekretarz
adw. Agnieszka Cegielska - Skarbnik

Członkowie
adw. Andrzej Czerniec 
adw. Jan Daszko 
adw. Leon Kapesrski
adw. Krzysztof Kaszubski 

Rzecznik Dyscyplinarny 
adw. Wiesław Breliński 

Komisja Rewizyjna
adw. Kinga Dagmara Siadlak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Skład Komisji Rewizyjnej
adw. Jędrzej Kowalski 
adw. Andrzej Rożnowski 
adw. Anna Zamuszko

Sąd Dyscyplinarny
adw. Wojciech Kaczmarek - Prezes Sądu Dyscyplinarnego

Skład Sądu Dyscyplinarnego:
adw. Natalia Gawrych
adw. Dorota Gliszczyńska
adw. Tomasz Gulla
adw. Krystian Kasperski
adw. Dorota Morzuch
adw. Maria Nowosadko
adw. Filip Redlarski
adw. Ewa Rożnowska-Iwanicka
adw. Andrzej Sut
adw. Tadeusz Tyka
adw. Danuta Wilk

Zastępcy SSD
adw. Ewelina Nejman
adw. Kamil Wodziński

IZBA ADWOKACKA W KRAKOWIE

Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Batorego 17, 31-135 Kraków
tel. 12 633 0710
faks 12 633 5763
ora@adwokatura.krakow.pl
www.adwokatura.krakow.pl

Prezydium

adw. Aleksander Gut - Dziekan
adw. Paweł Gieras - Wicedziekan
adw. Krzysztof Kostański - Wicedziekan
adw. Marcin Kosiorkiewicz - Sekretarz
adw. Dariusz Gradzi - Zastępca Sekretarza
adw. Andrzej Karczewski - Skarbnik
adw. Paweł Eilmes - Sekretarz Prawniczy
adw. Piotr Ochwat - Sekretarz Prawniczy

Członkowie Rady

adw. Wojciech Bergier
adw. Filip Fedorowicz
adw. Katarzyna Frankiewicz - Burda
adw. Maciej Hałuszczyński
adw. Magdalena Maciukiewicz
adw. Władysław Pociej
adw. Janusz Raglewski
adw. Agata Wantuch

Sąd Dyscyplinarny

adw. Piotr Ochałek - Prezes Sądu Dyscyplinarnego

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego

adw. Angelika Arter
adw. Andrzej Braum
adw. Aleksandra Cempura
adw. Beata Czosnowska
adw. Józef Forystek
adw. Marek Forystek
adw. Bogumiła Górnikowska
adw. Anna Kasolik
adw. Ewa Kodymowska – Sioła
adw. Agnieszka Kurek – Mazgaj
adw. Piotr Karol Ochwat
adw. Maciej Pietrzykowski
adw. Andrzej Sopata
adw. Małgorzata Tokarz
adw. Magdalena Waligóra
adw. Łukasz Wołk
adw. Bartosz Wójcik
adw. Łukasz Wójtowicz
adw. Hubert Znamirowski
adw. Łukasz Znamirowski

Zastępcy Sędziów Sądu Dyscyplinarnego

adw. Wojciech Gryboś
adw. Katarzyna Kasprzykiewicz
adw. Sandra Sobańska – Drexler


Rzecznik Dyscyplinarny

adw. dr Michał Sowa - Rzecznik Dyscyplinarny

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego

adw. Daniel Bieszczad
adw. Marzena Juśkiewicz
adw. Fryderyka Kulesza
adw. Marek Kowalczyk
adw. Bogdan Matłok
adw. Mirosław Pałucki
adw. Magdalena Rygoł – Kościarz
adw. Rafał Stańczewski

Komisja Rewizyjna

adw. Monika Gurbiel - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

IZBA ADWOKACKA W LUBLINIE

Okręgowa Rada Adwokacka, Al. Racławickie 8, 20-037 Lublin
tel. / faks 81 532 1726
ora.lublin@adwokatura.pl 
www.ora.lublin.pl

Prezydium

adw. Stanisław Estreich - Dziekan
adw. Krystyna Drozd - Wicedziekan
adw. Krzysztof Oleszczuk - Wicedziekan
adw. dr Krzysztof Kukuryk - Sekretarz Rady
adw. Stanisław Zdanowski - Zastępca Sekretarza
adw. Lesław Bindas - Skarbnik Rady

Członkowie Rady:
adw. Andrzej Chadaj
adw. Maciej Chorągiewicz
adw. Ewa Kiełbowicz
adw. Teresa Magdziarz
adw. Andrzej Puchniarski
adw. Seweryna Sajna
adw. Maria Wróblewska

Prezes Sądu Dyscyplinarnego
adw. Małgorzata Banach

Członkowie:
adw. Jolanta Agres
adw. Aleksandra Banach
adw. Maria Bańko
adw. Agnieszka Cioch
adw. Joanna Czajka
adw. Piotr Jasiejko
adw. Maria Krzymowska
adw. Sławomir Kurys
adw. Łukasz Lewandowski
adw. Iwona Muszak-Styk
adw. Tomasz Nowak
adw. Marek Przeciechowski
adw. Tomasz Rowiński
adw. Piotr Sagan
adw. Joanna Sawczuk
adw. Monika Sokołowska
adw. Paweł Stefaniuk
adw. Grzegorz Szczygielski
adw. Andrzej Świrgoń
adw. Ewa Wagner

Zastępcy Członków:
adw. Migdał Luiza
adw. Agata Korba
adw. Katarzyna Popik

adw. Jerzy Koszel - Rzecznik Dyscyplinarny Izby

IZBA ADWOKACKA W ŁODZI

Okręgowa Rada Adwokacka, Ul. Wólczańska 199, 90-531 Łódź
tel. 42 632-78-12
faks 42 632 8981
ora.lodz@adwokatura.pl
www.ora.lodz.adwokatura.pl

adw. dr Sylwester Redeł - Dziekan

IZBA ADWOKACKA W OLSZTYNIE

Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Linki 3/4, 10-534 Olsztyn
tel. / faks 89 527 3445
ora.olsztyn@adwokatura.pl
www.olsztyn.adwokatura.pl

Prezydium

Dziekan Rady    Adw. Stefan Salamon
Wicedziekan Rady    Adw. Jerzy Dobrzański
Wicedziekan Rady    Adw. Krzysztof Misiarz
Sekretarz Rady    Adw. Andrzej Wasilewski
Skarbnik Rady    Adw. Andrzej Jemielita
Członek Rady    Adw. Sylwia Żuk-Białozór
Członek Rady     Adw. Marcin Kaczyński
Członek Rady    Adw. Jacek Klonowski
Członek Rady    Adw. Andrzej Kempa

Zastępcy Członków Rady
Adw. Jolanta Gajownik
Adw. Anna Bryżys-Krasodomska

Sąd Dyscyplinarny
Prezes    Adw. Zofia Bonk

Członkowie:
adw. Grzegorz Hetmański
Adw. Marek Dańko
Adw. Marcin Szewczyk
Adw. Przemysław Borzymowski
Adw. Roman Anoszkin
Adw. Jerzy Sołdan
Adw. Wojciech Piłat
Adw. Łukasz Cholewicki
Adw. Paweł Mąka
Adw. Michał Pietkiewicz
Adw. Sławomir Szubstarski
Adw. Jan Franciszek Gajewski
Adw.  Agnieszka Piórkowska
Adw. Izabela Maruchacz
 
Zastępcy Członków Sądu Dyscyplinarnego
Adw.  Krzysztof Królikowski
Adw. Karolina Sawicka


Rzecznik Dyscyplinarny
Adw. Jadwiga Panisko

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego
Adw. Rafał Rutecki
Adw. Paweł Bubnowski
Adw.  Magdalena Krygier
Adw.  Marta Seroka
 
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący    Adw. Edward Ośko
Adw. Maciej Kazimierz Osowicki
Adw. Karol Kakowski

IZBA ADWOKACKA W OPOLU

Okręgowa Rada Adwokacka, ul. gen. Józefa Dwernickiego 1/1, 45-049 Opole
tel. / faks 77 454 3708
ora.opole@adwokatura.pl      
www.adwokatura.opole.pl

Prezydium

Dziekan                                              adw. Marian A. Jagielski
Wicedziekan-Skarbnik                     adw. Łukasz Wójcik
Wicedziekan                                      adw. Magdalena Koczur-Miedziejko
Sekretarz                                           adw. Tomasz Zapotoczny
Zastępca Sekretarza                         adw. Maria Mehl-Antochów
Członek                                              adw. Magdalena Filipowicz
Członek                                              adw. Lidia Jakubiak-Romanowicz
Członek                                              adw. Dariusz Mucha
Członek                                              adw. Seweryn Plebanek

Przewodniczący komisji szkolenia aplikantów adwokackich  adw. Seweryn Plebanek
Przewodniczący komisji doskonalenia zawodowego adwokatów  adw. dr hab. Dariusz Mucha.
Przewodnicząca Zespołu Wizytatorów  adw. Lidia Jakubiak-Romanowicz

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Opolu adw. Aleksander Dziadek

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Opolu:
– adw. Agnieszka Staszków-Bularz
– adw. Piotr Miedziejko

Prezes Sądu Dyscyplinarnego adw. Mirosław Semeniuk,
Sędziowie Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Opolu:
1.    Agnieszka Adamczyk- Schönfelder
2.    Waldemar Miedziejko
3.    Monika Grozdanović-Miszkiewicz
4.    Magdalena Benedyk
5.    Mariusz Boruszek
6.    Marcin Konofalski
7.    Łukasz Ambroży
8.    Irena Malinowska
9.    Andrzej Kubik
10.    Łukasz Budziński
11.    Stanisław Chwalenia
12.    Liliana Trzaskoś
13.    Marcin Medyk
14.    Robert Musioł

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący adw. Adam Widłak,
1.    Karolina Kobylińska-Matysów
2.    Bartosz Polański
3.    Alicja Dzik
4.    Aneta Rzeszutko-Wojtalik

IZBA ADWOKACKA W PŁOCKU

Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Sienkiewicza 31, 09-402 Płock
tel.  24 262 97 02
fax. 24 268 81 38
ora.plock@adwokatura.pl
www.ora.plock.pl


Prezydium

Adw. Joanna Kaczorowska - Dziekan
Adw. Wojciech Skorupski - Wicedziekan
Adw. Joanna Malinowska-Paszkowska - Wicedziekan
Adw. Joanna Jabłońska - Sekretarz
Adw. Justyna Górska-Gąsiorowska – Zastępca Sekretarza
Adw. Anna Socha - Skarbnik

Członkowie
adw. Jakub Rosiak
adw. Wiktor Kołakowski
adw. Roman Konieczny

SĄD DYSCYPLINARNY

Prezes Sądu Dyscyplinarnego – adw. Witold Grzegorczyk

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego:
adw. Małgorzata Falkiewicz
adw. Łukasz Grzelak
adw. Aleksander Horanin
adw. Agnieszka Konieczna
adw. Marta Lisiecka
adw. Piotr Ogłodziński
adw. Krystyna Pijanowska
adw. Łukasz Prokopiak
adw. Patryk Przybyszewski
adw. Jolanta Tymińska-Góralczyk
adw. Tomasz Uniewicz
adw. Katarzyna Walczewska
adw. Piotr Wołyniak
adw. Jolanta Ząbkiewicz

Zastępcy Członków:
adw. Magdalena Stawska-Szablewska
adw. dr Bogna Orłowska-Zielińska

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca:
adw. Maria Jamiołkowska

Członkowie:
adw. Anna Uznańska
adw. Magdalena Wcisło
adw. Marta Czermińska

Rzecznik Dyscyplinarny Izby - adw. Marcin Przybylski

IZBA ADWOKACKA W POZNANIU

Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Konopnickiej 15, 60-771 Poznań
tel. 61 864 69 00, 61 864 6901
faks 61 864 69 02
ora.poznan@adwokatura.pl

https://ora.poznan.pl/

PREZYDIUM:
adw. Tomasz Jachowicz - Dziekan
adw. Monika Małecka-Mroziewska – Wicedziekan ds. osobowych
adw. Maciej Michałek – Wicedziekan ds. skargowych
adw. Maciej Loga – Sekretarz
adw. dr Katarzyna Golusińska – Skarbnik
adw. Bartosz Dzikoński – Zastępca Sekretarza

CZŁONKOWIE ORA:
adw. Wojciech Celichowski
adw. dr Ewa Habryn-Chojnacka
adw. Małgorzata Krzyżowska
adw. Paweł Nowakowski
adw. Andrzej Jarosław Reichelt
adw. Piotr Ruszkiewicz
adw. Jakub Staszczyk
adw. Wojciech Wiza
adw. Marek Woźnicki
adw. dr Mariusz Zelek

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ:
adw. Barbara Bober – Woźniak

PREZES SĄDU DYSCYPLINARNEGO:
adw. dr Piotr Binas

SĘDZIOWIE SĄDU DYSCYPLINARNEGO:
adw. Jacek Andrzejewski
adw. Adam Bajon
adw. Krzysztof Bobiński
adw. Aleksandra Golusińska-Statkiewicz
adw. Maria Gutowska - Ibbs
adw. Małgorzata Hoffmann-Kapciuk
adw. dr Piotr Karlik
adw. Jakub Krych
adw. Halina Krzyżanowska
adw. Tomasz Krzyżanowski
adw. Tomasz Matyaszczyk
adw. dr Agata Michalska-Olek
adw. Zuzanna Michałek-Strzelewicz
adw. Magdalena Pląskowska
adw. Jacek Radzicki
adw. Karolina Służewska-Woźnicka
adw. Aleksandra Sobczyńska
adw. Ewelina Taczanowska
adw. Grzegorz Urbanowicz
adw. Paweł Żywiecki

RZECZNIK DYSCYPLINARNY:
Adw.  Tomasz Krawczyk

IZBA ADWOKACKA W RADOMIU

Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Młynarskiej 10, 26-600 Radom
tel. / faks 48 362 5740
ora.radom@adwokatura.pl
www.ora.radom.pl

Prezydium
Dziekan: adw. Marek Jagielski
Wicedziekan: adw. Jadwiga Magiera
Wicedziekan: adw. Tomasz Burda
Sekretarz: adw. Anna Gębczyk
Zastępca Sekretarza: adw. Sylwia Zarachowicz-Woś
Skarbnik: adw. Grzegorz Kaczmarek

Członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej
Adw. Jarosław Grabkowski
Adw. Daniel Stańczyk
Adw. Erwin Kruczoń

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Adw. Rafał Fijałkowski

Członkowie Komisji Rewizyjnej
Adw. Damian Deja
Adw. Paweł Wojasiewicz
Adw. Mikołaj Wachowicz

Rzecznik Dyscyplinarny
Adw. Izabela Busiakiewicz-Żuchowska

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego
Adw. Paweł Piechurski
Adw. Magdalena Sas-Badowska

Prezes Sądu Dyscyplinarnego:
Adw. Jarosław Wołos

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego
Adw. Mateusz Sitko
Adw. Artur Miłecki
Adw. Paweł Stępniewski
Adw. Katarzyna Marzec
Adw. Bogumiła Bartosiak
Adw. Jacek Adamczyk
Adw. Marta Palacz-Miłecka
Adw. Karol Pomorski
Adw. Joanna Kaźmierczak
Adw. Dariusz Adamczyk
Adw. Agnieszka Fijałkowska
Adw. Andrzej Kowalik

IZBA ADWOKACKA W RZESZOWIE

Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Litewska 4/8, 35-302 Rzeszów
tel. 17 853 5078
faks 17 852 8141
ora.rzeszow@adwokatura.pl
www.ora.rzeszow.pl

Prezydium

Dziekan - adw. dr  Piotr Blajer
Wicedziekan - adw. Władysław Finiewicz
Wicedziekan - adw. Tomasz Ostafil
Sekretarz  - adw. dr Andrzej Maciąg
Skarbnik  -  adw. Roman Soboń

Członkowie Rady
adw. Jerzy Borcz
adw. Janusz Czarniecki - Rzecznik Prasowy ORA
adw. Grzegorz Dąbrowski
adw. dr Anna Gałkowska
adw. Jacek Jurczyński
adw. Krzysztof Litwin
adw. Paweł Surmacz
adw. Mirosław Włoch

zastępcy:
adw. Juliusz Jaworski
adw. Łukasz Bochenek
adw. Marcin Lewandowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: adw. dr Wacław Mendys

Prezes Sądu Dyscyplinarnego:  adw. dr Bolesław Kurzępa 

Członkowie:
adw. Andrzej Chrostowski
adw. Piotr Heliński
adw. Inga Jarosiewicz
adw. Tomasz Kokowski
adw. Leszek Kołodziejczyk
adw. Jacek Kotliński
adw. Antoni Krupa
adw. Monika Malec
adw. Zbigniew Materkowski
adw. Zdzisław Miara
adw. Gabriela Misiorowska - Gąsior
adw. Marcin Natoniewski
adw. Macie jNowak
adw. Edyta Nowosiadły - Krzywonos
adw. Magdalena Rewer
adw. Piotr Rupar
adw. Antoni Skorupski
adw. Ewelina Sobczyk - Forjasz
adw. Magdalena Soboń
adw. Jerzy Wójtowicz

IZBA ADWOKACKA W SZCZECINIE

Okręgowa Rada Adwokacka, Pl. Stefana Batorego 3, 70-207 Szczecin
tel. 91 448 0187
tel. / faks 91 433 3616
ora.szczecin@adwokatura.pl
www.izba-adwokacka.szczecin.pl

Prezydium Rady
adw. Piotr Dobrołowicz – Dziekan
adw. Marta Adamek-Donhöffner – Wicedziekan
adw. Piotr Mazuro – Wicedziekan
adw. Wiesław Fafuła – Sekretarz
adw. Michał Olechnowicz – Zastępca Sekretarza
adw. Marcjusz Szczepański – Skarbnik

Członkowie Rady
adw. Joanna Budnowska
adw. Igor Frydrykiewicz
adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka
adw. Tomasz Milewski
adw. Bartłomiej Mużyło

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – adw. Monika Matkowska

Rzecznik Dyscyplinarny – adw. Waldemar Juszczak
skład – zostanie przesłany w terminie późniejszym

Prezes Sądu Dyscyplinarnego – adw. Joanna Szałańska

Skład:
adw. Michał Stankiewicz – Wiceprezes Sądu Dyscyplinarnego
członkowie Sądu Dyscyplinarnego:
adw. Magdalena Cwynar
adw. Michał Domagała
adw. Krystian Drapiński
adw. Krzysztof Gurbin
adw. Agnieszka Kostrzewska
adw. Jędrzej Łopatto
adw. Monika Łyczywek- Weissgerber
adw. Grzegorz Motak
adw. Tomasz Pieniężny
adw. Zbigniew Śmigielski
adw. Krzysztof Tumielewicz
adw. Agnieszka Węgielska – Śliwa
adw. Patryk Zbroja

Sędziowie - zastępcy:
adw. Wojciech Chojnowski
adw. Dagmara Stech

IZBA ADWOKACKA W SIEDLCACH

Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Błonie 14 lok. 6, 08-110 Siedlce
tel. 25 632 5824
faks 25 632 5824
ora.siedlce@adwokatura.pl
www.adwokatura.siedlce.net

Prezydium

Dziekan  adw. Janusz Steć
Wicedziekan (Kierownik Szkoleń Aplikantów Adwokackich) adw. Wojciech Troszkiewicz
Wicedziekan adw. Tadeusz Winiarek
Sekretarz adw. Anna Sadownik-Maniszewska
Skarbnik adw. Andrzej Murek
Rzecznik dyscyplinarny adw. Stanisław Gerlach
Z-cy rzecznika dyscyplinarnego:
adw. Sylwester Bartosiewicz
adw. Michał Ciszewski

Członkowie Rady: 
adw. Hanna Andraszek
Paweł Charatynowicz
adw. Ryszard Kryński
adw. Błażej Więcław

Zastępcy członków Rady:
adw. Mirosław Mirkowski
adw. Marek Ułasiuk

Prezes Sądu Dycyplinarnengo: adw. Bolesław Maniszewski
Wiceprezes: adw. Ewa Romanowska

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego:
adw. Monika Charatynowicz
adw. Bartosz Chyliński
adw. Joanna Strus
adw. Magdalena Rymuza
adw. Andrzej Szarko
adw. Marcin Chodyka
adw. Piotr Steć
adw. Tomasz Waldziński
adw. Agata Hawryluk
adw. Radosław Dzyr
adw. Agnieszka Śliwecka
adw. Stefan Karasiński
adw. Dorota Malinowska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
adw. Stanisław Moczybrodzki

IZBA ADWOKACKA W TORUNIU

Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Rynek Staromiejski 17, 87-100 Toruń
tel. / faks 56 622 4237, 56 622 2580
sekretariat@ora.torun.pl
http://ora.torun.pl

Prezydium

Dziekan Adw. Wiktor Indan - Pykno
Wicedziekan Adw. Janusz Bołądź
Wicedziekan Ds. Promocji I Marketingu Zawodu Adwokata - Adw. Dariusz Kłos
Sekretarz Adw. Filip Węgierski
Z-Ca Sekretarza  Adw. Piotr Domański
Skarbnik Adw. Dr Tadeusz Felski
Rzecznik Dyscyplinarny Adw. Ryszard Szczygielski
Członek Adw. Grzegorz Kaźmierczak
Członek Adw. Izabela Beszczyńska - Kowalska
Członek Adw. Włodzimierz Marczuk
Członek Adw. Bogdan Rudy

Prezes Sądu Dyscyplinarnego
Adw. Paulina Popławska

Skład Sędziowski Sądu Dyscyplinanego:
Adw. Tomasz Cilak
Adw. Oliwia Czulińska - Kowalska
Adw. Agnieszka Czypek - Żychlińska
Adw. Tomasz Dąbek
Adw. Tomasz Gadomski
Adw. Anna Graczyk - Schulz
Adw. Barbara Gradowska - Koprowska
Adw. Dr Maciej Indan - Pykno
Adw. Michał Indan - Pykno
Adw. Witold Kakiet
Adw. Jakub Kamiński
Adw. Jolanta Klonowska
Adw. Jolanta Ornass
Adw. Małgorzata Piotraszewska

Rzecznik Dyscyplinarny - Adw. Ryszard Szczygielski 
Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:
Adw. Tomasz Głuszek
Adw. Marzenna Kamińska
Adw. Maciej Pilichowicz
Adw. Anna Piskorska
Adw. Anna Ruczyńska

IZBA ADWOKACKA W WAŁBRZYCHU

Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Rynek 5, 58-300 Wałbrzych
tel. / faks 74 842 6299
ora.walbrzych@adwokatura.pl 
www.ora.walbrzych.pl

Prezydium ORA w Wałbrzychu:
Dziekan ORA                     adw. Jerzy Świteńki
Wicedziekan ORA                 adw. Jerzy Lachowicz  
Sekretarz ORA                    adw. Natalia Roczniak-Łuszczewska
Z-ca Sekretarza                 adw. Natalia Łebek
Skarbnik                     adw. Joanna Malinowska

Członkowie ORA:                adw. Wojciech Biegański
                        adw. Alicja Dydo-Warchoł
                        adw. Marek Kus
                        adw. Eligiusz Lewandowski
                        adw. Janusz Łysiak
                        adw. Witold Studziński

KOMISJA REWIZYJNA  IZBY ADWOKACKIEJ W WAŁBRZYCHU:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:    adw. Artur Bugaj

RZECZNIK DYSCYPLINARNY IZBY ADWOKACKIEJ W WAŁBRZYCHU:

Rzecznik Dyscyplinarny:             adw. Marek Olejnik

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:         adw. Michał Borowy
adw.  Anna Dubicka
adw. dr Julia Gierałtowicz
adw. Maciej Kołaczyński
adw. Mirella Nowak
adw.  Magdalena Opielewicz-Prochera
adw. Grzegorz Pozauć
adw.  Adam Prugar
adw. Mariusz Starosta
adw. Łukasz Ślipko
adw. Teresa Wiewióra

SĄD DYSCYPLINARNY IZBY ADWOKACKIEJ W WAŁBRZYCHU:

Prezes Sądu Dyscyplinarnego:          adw. Wojciech Studziński

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego:       
adw. Kazimierz Banasiak
adw. Robert Banasiak
adw. Katarzyna Bugaj-Kotterba
adw. Adam Gabrielski
adw. dr Irmina Janisławska
adw. Jacek Jankowski
adw. Łukasz Klempouz
adw. Michał Konarski
adw. Kazimierz Koperwas
adw. Tomasz Romańczyk
adw. Rafał Sieńczak
adw. Tomasz Weigt
adw. Edyta Wojterek-Kuszyńska
adw. Maciej Żyłak

RZECZNIK DYSCYPLINARNY IZBY ADWOKACKIEJ W WAŁBRZYCHU:

Rzecznik Dyscyplinarny:             adw. Marek Olejnik

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:         adw. Michał Borowy
adw.  Anna Dubicka
adw. dr Julia Gierałtowicz
adw. Maciej Kołaczyński
adw. Mirella Nowak
adw.  Magdalena Opielewicz-Prochera
adw. Grzegorz Pozauć
adw.  Adam Prugar
adw. Mariusz Starosta
adw. Łukasz Ślipko
adw. Teresa Wiewióra

IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE

Okręgowa Rada Adwokacka, Al. Ujazdowskie 49, 00-536 Warszawa 
tel. sekretariat: 22 584 9630 
faks 22 584 9622 
recepcja: 22 584 9620 
biuro rzecznika dyscyplinarnego: 22 584 9631
rd.warszawa@adwokatura.pl 

sąd dyscyplinarny: 22 584 9638
sd@ora-warszawa.com.pl

referat d/s skarg: 22 584 9621 
referat d/s z urzędu: 22 584 9623 
dyrektor biura: 22 584 9627 
dział osobowy: 22 584 9633 
dział szkolenia aplikantów: 
Biuro Podawcze: 22 559-25-40
I rok aplikacji: 22 559-25-41
II rok aplikacji: 22 559-25-44
III rok aplikacji: 22 559-25-42
IV rok aplikacji: 22 559-25-43
klub: 22 584 9634 
ora.warszawa@adwokatura.pl
www.ora-warszawa.com.pl

Prezydium

adw. Mikołaj Pietrzak Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

członkowie ORA
Adw. Agata Rewerska
Adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – Wicedziekan ds. aplikacji adwokackiej
Adw. Michał Fertak – Zastępca Sekretarza  
Adw. Aleksander Krysztofowicz - Wicedziekan ds. osobowych adwokatów
Adw. dr Kamil Szmid
Adw. Jakub Jacyna - Sekretarz
Adw. Anna Czepkowska-Rutkowska- Skarbnik  
Adw. dr hab. Zbigniew Banaszczyk
Adw. Anna Atanasow
Adw. Tomasz Korczyński
Adw. Andrzej Orliński
Adw. dr Łukasz Chojniak
Adw. Maciej Ślusarek
Adw. Wojciech Bagiński
Adw. Jakub Bartosiak

Zastępcy Członków
Adw. dr Beata Paxford
Adw. Dorota Kulińska
Adw. Joanna Elżbieta Tkaczyk
Adw. Dominika Tomaszewska

adw. Anna Mika-Kopeć - Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie
adw. Luka Aleksander Szaranowicz- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Warszawie

adw. Agnieszka Helsztyńska - Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie

Skład:
Adw. Marita Dybowska-Dubois
Adw. dr hab. Wojciech Machała
Adw. Karolina Wolff-Leśnodorska
Adw. Stefan Jaworski
Adw. Ewa Bojanowska
Adw. Marta Tomkiewicz
Adw. Anna Maria Borkowska
Adw. Piotr Bednarek
Adw. dr Karol Pachnik
Adw. Piotr Kuliński
Adw. Katarzyna Korczyńska
Adw. Marcjanna Katarzyna Dębska
Adw. Lena Dąbrowska
Adw. Jerzy Naumann
Adw. Marta Seredyńska
Adw. Adam Ufnal
Adw. Hubert Szperl
Adw. Jacek Brydak
Adw. dr Małgorzata Anna Eysymontt
Adw. Agnieszka Katarzyna Masalska
Adw. Kacper Florysiak
Adw. Mariola Łakomska
Adw. Agnieszka Szczęsna-Krajewska
Adw. Michał Magdziak
Adw. Piotr Skorupski
Adw. dr Andrzej Ważny
Adw. Michał Jan Pratkowski
Adw. Kamila Podwapińska
Adw. Ewelina Alicja Zawiślak
Adw. Paweł Osik
Adw. Katarzyna Gorgol
Adw. Andrzej Leonard Hebda
Adw. Małgorzata Jadowska

Zastępcy sędziego
Adw. Piotr Sikorski
Adw. Marcin Zadrożny
Adw. Małgorzata Supera
Adw. Monika Branicka-Warska
Adw. dr Karol Zawiślak
Adw. Franciszek Michera

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Adw. Joanna Wędrychowska
Adw. Barbara Trzeciak
Adw. Piotr Babiarz (WAW/Adw/7892)
Adw. Piotr Wojciech Wojciechowski (WAW/Adw/9132)
Adw. Andrzej Lagut
Adw. Andrzej Bieńkowski

Zastępcy członka Komisji Rewizyjnej
Adw. Katarzyna Majer-Gębska
Adw. Marek Malecha

IZBA ADWOKACKA WE WROCŁAWIU

Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Sądowa 4, 50-046 Wrocław
tel.  71 347 1301
faks 71 343 6728
rada@ora.wroc.pl
www.ora.wroc.pl

Prezydium

adw. Sławomir Krześ - Dziekan ORA we Wrocławiu
adw. Leszek Rojek - Wicedziekan ORA we Wrocławiu
adw. Jacek Wałęcki -  Wicedziekan ORA we Wrocławiu
adw. dr Kamila Mrozek - Sekretarz ORA we Wrocławiu
adw. Maciej Eisermann - Zastępca Sekretarza ORA we Wrocławiu
adw. Jakub Gerus - Skarbnik ORA we Wrocławiu


Członkowie:

adw. Jadwiga Banaszewska - Członek ORA we Wrocławiu
adw. dr Olgierd Grodziński - Kierownik Doskonalenia Zawodowego ORA we Wrocławiu
adw. Barbara Józefowicz-Olczyk – Kierownik Adwokackiej Pomocy Prawnej Świadczonej z Urzędu, Członek Referatu Skarg i Wniosków ORA we Wrocławiu
adw. Ewa Kubica-Miłek –Członek Referatu Skarg i Wniosków ORA we Wrocławiu
adw. Piotr Migaj – Członek ORA we Wrocławiu
adw.  dr Tomasz Razowski – Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA we Wrocławiuadw. dr Aleksander Sikorski - Członek Referatu Skarg i Wniosków ORA we Wrocławiu
adw. dr Piotr Soroka - Członek ORA we Wrocławiu
adw. Dariusz Wnuk – Kierownik Referatu Skarg i Wniosków ORA we Wrocławiu
adw. dr Marcin Zięba - Członek ORA we Wrocławiu


Zastępcy Członków ORA we Wrocławiu:

adw. Paweł Wójcik
adw.Michał Ilnicki
adw. dr Karol Rusin
adw. Paulina Polus

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej we Wrocławiu

adw. Edward Gorzelańczyk


 
Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu

adw. Magdalena Dorobanik
adw. Justyna Dulas
adw. Kornel Kazubowski
adw. Renata Kolerska
adw. Michał Lachowicz
adw. Jacek Mościcki
adw. Bogusława Nowakowska
adw. Ryszard Trusiewicz
adw. Karol Węgliński

IZBA ADWOKACKA W ZIELONEJ GÓRZE

Okręgowa Rada Adwokacka
Plac Pocztowy 16/5
65-305 Zielona Góra

tel. 507 100 904
      68 411 40 89
biuro@adwokatura.zgora.pl
www.adwokatura.zgora.pl 

Prezydium

Dziekan -  adw. Krzysztof Seweryn Szymański
Wicedziekan - adw. Aneta Sołtysiak-Radzik
Wicedziekan - adw. Filip Woziński
Sekretarz - adw. Robert Kornalewicz
Skarbnik - adw. Andrzej Kosik
Zastępca Sekretarza - adw. Magdalena Zoryło-Kopeć

Członkowie:
adw. Tadeusz Dobiecki
adw. Jacek Dużyński
adw. Ewa Gryczyńska-Łagoda
adw. Piotr Majchrzak
adw. Tadeusz Smykowski

Zastępcy Członków Rady
adw. Anna Pawlikowska-Filar
adw. Tomasz Kucharski

Rzecznik Dyscyplinarny
adw. Błażej Kowalczyk

Sąd Dyscyplinarny
Prezes Sądu Dyscyplinarnego
adw. Maciej Mania

Członkowie
adw. Paweł Bogacki
adw. Dorota Depczyńska-Maruszak
adw. Tomasz Gondek
adw. Czesław Gudzowski
adw. Magdalena Hęćka
adw. Stanisław Hęćka
adw. Lucjan Jamróz
adw. Bogdan Kamiński
adw. Sebastian Kaszewski
adw. Jacek Kochaniak
adw. Marek Kokowski
adw. Jędrzej Łagoda
adw. Joanna Poradzisz
adw. Anna Witek

Zastępcy Członków Sądu Dyscyplinarnego
adw. Piotr Brzozowski
adw. Jarosław Leszczyński

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
adw. Maciej Klikowicz

Członkowie
adw. Anna Cieślak
adw. Paweł Jurewicz
adw. Rafał Przybylak

Zastępcy Członków
adw. Małgorzata Bąk
adw. Bogdan Pikala

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.