Komisje i zespoły

Wróć do strony głównej


SKŁADY KOMISJI NRA

 

Komisja Aplikacji Adwokackiej

Przewodniczący: adwokat Marcin Derlacz
Członkowie:

adw. Dorota Kulińska – Wiceprzewodnicząca
adw. Jerzy Zięba – Wiceprzewodniczący
adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
adw. Marcin Zięba
adw. Grzegorz Kopeć
adw. Janusz Masiak
adw. Andrzej Zajda
adw. dr Andrzej Malicki
adw. Stanisław Kubiak
adw. Bartosz Dzikoński
adw. Maria Kozłowska
adw. Seweryn Plebanek
adw. Jowita Grochowska

Opiekun z biura NRA: Anna Szlompek

Komisja Doskonalenia Zawodowego 

Przewodniczący: adw. Grzegorz Kopeć

Członkowie:

adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak – Wiceprzewodnicząca
adw. Dariusz Mucha – Wiceprzewodniczący
adw. Marcin Derlacz
adw. Aleksander Gut
adw. Bartłomiej Mużyło
adw. Joanna Oświecińska
adw. Aneta Sołtysiak-Radzik
adw. Witold Studziński
adw. Mariusz Zelek

opiekun z biura NRA: Joanna StachniakKomisja Praw Człowieka

Przewodnicząca: adwokat Natalia Klima-Piotrowska
Członkowie:
adw. Małgorzata Mączka-Pacholak – wiceprzewodnicząca

adw. Artur Pietryka – wiceprzewodniczący
adw. Anna Mazurczak - wiceprzewodnicząca
adw. Krystyna Burska
adw. Patrycja Dyluś-Borcz
adw. Sylwia Gregorczyk-Abram
adw. Monika Horna-Cieślak
adw. Marek Karczmarzyk
adw. Magda Pająk
adw. Maria Radziejowska
adw. Anna Rakowska-Trela
adw. Jacek Różycki
adw. Paweł Sawicki

adw. Jacek Skrzydło
adw. Krzysztof Sokołowski
adw. Agata Stajer
adw. Michał Sykała
adw. dr Anna Wilińska-Zelek

opiekun z biura NRA: Dorota Romanowska

 

Komisja Etyki

Przewodnicząca: adw. dr Małgorzata Kożuch

Czlonkowie:
adw. Wojciech Gryboś

adw. Andrzej Malicki
adw. Agata Koschel-Sturzbecher
adw. Krzysztof Kukuryk
adw. dr Miłosz Kościelniak-Marszał
adw. Katarzyna Lejman
adw. Agnieszka Zielińska-Żerańska

 

opiekun z biura NRA: Joanna StachniakKomisja Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego

Przewodnicząca: adwokat Magdalena Koczur-Miedziejko
Członkowie:

adw. Ryszard Kalisz
adw. Remigiusz Sołtys
adw. Sławomir Krześ
adw. Krzysztof Kaszubski
adw. Janusz Masiak
adw. Jakub Staszczyk
adw. Krzysztof Kostański
adw. Mariusz Mazepus
adw. Aleksander Krysztofowicz
adw. Karol Wilczyński
adw. Arkadiusz Ślisz
adw. Rafał Gulko
adw. Anna Pawlikowska

opiekun z biura NRA: Anna Paciorek


Komisja Edukacji Prawnej


Przewodnicząca
adwokat Maria Janik
Członkowie: 

adw. Marcjanna Dębska- Zastępca Przewodniczącej
adw. Aleksandra Bierzgalska
adw. Monika Czarnecka
adw. Marta Tomkiewicz
adw. Anna Prokopowicz
adw. Małgorzata Krzyżowska
adw. Seweryna Sajna
adw. Łukasz Kodłubański
adw. Maciej Chorągiewicz
adw. Karolina Wilamowska
adw. Dariusz Lipski
adw. Michał Gajdus
adw. Katarzyna Jagielska
adw. Elwira Pławska-Raczkowska
adw. Sylwia Gregorczyk-Abram
adw. Anna Gólska

Opiekun z biura NRA: Agnieszka Jabłońska

 

Komisja ds. równego traktowania

Przewodnicząca: adw. Katarzyna Golusińska
Członkowie:
adw. Kinga Dagmara Siadlak ‒ Wiceprzewodnicząca

adw. Tomasz Bokszczanin
adw. Michał Chochoła
adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak
Adw. Karolina Gierdal
adw. Katarzyna Heba
adw. Anna Jaczun
adw. Paulina Krakowiak
adw. Grzegorz Kukowka
adw. Paulina Rzeszut
adw. Maria Sankowska-Borman
adw. Agnieszka Staszków-Bularz
adw. Magdalena Szyszka
adw. Maciej Tomczykiewicz
adw. Barbara Trzeciak
adw. Piotr Zięba

 

opiekun z biura NRA: Izabela MatjasikKomisja Informatyzacji

Przewodniczący adwokat Michał Szpakowski
Członkowie:

adw. Bartłomiej Trętowski ‒ Wiceprzewodniczący
adw. Dariusz Gradzi
adw. Michał Kibil
adw. Artur Kmieciak
adw. Przemysław Barchan
adw. Adam Baworowski

Opiekun z biura NRA: Łukasz Możejko

Komisja Wizerunku

Przewodnicząca adwokat Justyna Mazur
Członkowie:

adw. Kinga Dagmara Siadlak – Wiceprzewodnicząca
adw. Dariusz Lipski – Wiceprzewodniczący

Opiekun z biura NRA: Izabela Matiasik


Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu I Turystyki

Przewodniczący adwokat Stanisław Estreich
Członkowie:

adw. Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz
adw. Jacek Dużyński
adw. Grzegorz Jaworski
adw. Stanisław Kłys
adw. Andrzej Kozielski
adw. Justyna Mazur
adw. Paweł Surmacz
adw. Wojciech Skorupski
adw. Jerzy Zięba
adw. Paweł Rybiński

Opiekun z biura NRA: Anna Luba-Kozłowska


Komisja Zagraniczna

Przewodniczący
adwokat Wojciech Bagiński
Członkowie:

adw. Joanna Budnowska
adw. dr Tomasz Cyrol
adw. Marita Dybowska-Dubois
adw. Dariusz Gradzi
adw. Maria Kozłowska
adw. Małgorzata Krzyżowska
Avvocato Luigi Lai
adw. Paweł Matyja
adw. dr Tomasz Snarski

Opiekun z biura NRA: Anna Paciorek

 

Zespół ds. kobiet

 

Przewodnicząca: adw. Monika Sokołowska

Członkinie:
adw. Marta Tomkiewicz – Wiceprzewodnicząca

adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
adw. Diana Estreich-Florkowska
adw. Katarzyna Frankiewicz-Burda
adw. Karolina Gierdal
adw. Anisa Gnacikowska
adw. dr Katarzyna Golusińska
adw. Sylwia Gregorczyk-Abram
adw. Jowita Grochowska
adw. Maria Janik
adw. Joanna Kaczorowska
adw. Natalia Klima-Piotrowska
adw. Magdalena Koczur-Miedziejko
adw. Ewa Krasowska
adw. Karolina Kuszlewicz
adw. Małgorzata Mączka-Pacholak
adw. Mirosława Pietkiewicz
adw. Marta Seredyńska
adw. Kinga Dagmara Siadlak
adw. Daria Skrzypczak-Kozikowska
adw. dr Zuzanna Warso
adw. Danuta Wawrowska


Opiekun z biura NRA: Dorota Romanowska

Zespół ds. Opracowania Projektu Zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu

Przewodniczący adwokat Przemysław Stęchły

Członkowie:
adw. Jarosław Dawid
adw. Monika Tomiak

adw. Marcin Komar
adw. Wojciech Bergier
adw. Jakub Jacyna
adw. Piotr Piesiewicz
adw. Marcin Kosiorkiewicz.

Zespół ds. opracowania projektu zmian w regulaminie wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach

adw. Sylwia Grzybowska
adw. Aneta Sołtysiak-Radzik
adw. Wojciech Bergier
adw. Jakub Jacyna
adw. Łukasz Iwaniuk
adw. Tomasz Krawczyk
adw. Grzegorz Kukowka


Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych

Dyrektor: adw. Dorota Kulińska
Wicedyrektor: adw. Adam Pracławski
Sekretarz: adw. Katarzyna Ignasiewicz

Rada Programowa Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych
adw. Przemysław Rosati – Przewodniczący Rady Programowej
Członkowie:
-    adw. prof. dr hab. Jacek Barcik
-    adw. Ryszard Kalisz
-    adw. prof. dr hab. Aleksander Maziarz
-    adw. Andrzej Tomaszek
-    adw. Henryk Stabla
-    adw. prof. dr hab. Dorota Pudzianowska
-    adw. Jakub Jacyna

Eksperci Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych
prof. dr. hab. Ryszard Balicki                                                 
dr hab. Anna Chorążewska, prof. UŚ
dr hab. (prof. UWB) Adam Doliwa
prof. dr hab. Robert Grzeszczak
dr hab. Marcin Janik
prof. dr  hab. Barbara Kornobis-Romanowska                         
dr Michał Krajewski
adw. dr Paweł Litwiński
dr Bartłomiej Mazurkiewicz
adw. dr Kamila Mrozek
prof. dr hab. Marian Noga
prof. dr hab. Artur Nowak-Far                                                  
prof. dr hab. Piotr Płoszajski
dr hab. Anna Rakowska-Trela
adw. dr Monika Strus Wołos                                                                                                     
prof. dr hab. Dawid Sześciło                                                   
prof. dr hab. Fryderyk Zoll

Zespół ds. prac parlamentarnych
Przewodniczący: adw. Maciej Lenart
Członkowie:
-    adw. dr Michał Bieniak
-    adw. Andrzej Fic
-    adw. Maciej Obrębski
-    adw. dr Karol Pachnik
-    adw. Arkadiusz Slisz
-    adw. dr Kamil Szmid

Zespół ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa karnego i postępowania karnego
Przewodniczący: nie został powołany
Członkowie:
-    adw. dr Olgierd Grodziński
-    adw. Michał Hara
-    adw. Piotr Zemła

Zespół ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa cywilnego i postępowania cywilnego
Przewodniczący: nie został powołany
Członkowie:
-    adw. Konrad Klocek
-    adw. Agata Koschel-Sturzbecher

Zespół ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa gospodarczego
Przewodniczący: nie został powołany
Członkowie:
-    adw. Konrad Klocek
-    adw. Magdalena Niegierewicz

Zespół ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa podatkowego
Przewodniczący: adw. Michał Pomorski

Zespół ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa administracyjnego
Przewodniczący: adw. Dariusz Goliński
Członkowie:
-    adw. Agnieszka Iwaćkowska

Zespół ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa rodzinnego i nieletnich
Przewodniczący: nie został powołany
Członkowie:
-    adw. Magdalena Grabarczyk

Zespół „Wymiar Sprawiedliwości – Adwokatura dla przyszłości”
Przewodniczący: adw. dr Adam Rogala-Lewicki
Członkowie:
-    adw. Mariusz Godlewski
-    adw. Agata Stacewicz            

Zespół ds. reformy świadczenia pomocy prawnej z urzędu i systemu stawek wynagrodzeń z urzędu
Przewodniczący: adw. Magdalena Grabarczyk
Członkowie:
-    adw. Patrycja Nieszporek

Zespół ds. reformy zasad świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej
Przewodniczący: adw. Mariusz Hassa

Zespół ds. ochrony zawodu adwokata na rynku usług prawnych
Przewodniczący: adw. Jędrzej Sokół
Członkowie:

-    adw. Agata Koschel-Sturzbecher

Zespół ds. zmian legislacyjnych w zakresie zapewnienia profesjonalnej reprezentacji
Przewodniczący: adw. Andrzej Tomaszek
Członkowie:
-    adw. Konrad Klocek

Zespół ds. konsultacji projektowanych zmian legislacyjnych w zakresie ich zgodności ze standardami ochrony praw obywatelskich i zgodności z regulacjami prawa Unii Europejskiej
Przewodniczący: adw. Magdalena Matusiak-Frącczak
Członkowie:
-    adw. Michał Hara – Członek Zespołu
-    adw. Agata Koschel-Sturzbecher – Członek Zespołu

Zespół ds. wykonywania zawodu adwokata w ramach adwokackiej umowy o współpracy
Przewodniczący: adw. Dorota Kulińska
Członkowie:
-    dr hab. (prof. ALK) Aleksander Maziarz
-    dr Bartłomiej Mazurkiewicz
-    adw. Adam Stanach
-    adw. Agata Koschel-Sturzbecher

Opiekun z biura NRA
Jan Dobkowski

 

Instytut LegalTech

p.o. Prezesa: adwokat Przemysław Rosati

apl. adw. Dominika Królik  
adw. Paulina Rzeszut
adw. Piotr Warchoł
adw. Mikołaj Śniatała
adw. Michał Trzecki


Centralny Zespoł Wizytatorów

adw. Mirosława Pietkiewicz - Przewodnicząca CZW
adw. Bartosz Wojda
adw. Żanna Dembska
adw. Joanna Kowalska
adw. Krzysztof Woliński
adw. Marek Brudnicki
adw. Anna Ślęzak
adw. Ewa Kubica-Miłek
adw. Andrzej Karczewski
adw. Dariusz Kłos
adw. Ewa Gryczyńska-Łagoda
adw. Marek Kozielski
adw. Danuta Wronka
adw. Bartosz Polański
adw. Elżbieta Nowak
adw. Jerzy Ciesielski
adw. Beata Lorkowska

 Opiekun z biura NRA: Agnieszka Jabłońska


Zespół ds. praktyki adwokackiej przy Prezesie NRA

adw. Magdalena Niegierewicz
adw. Joanna Tkaczyk
adw. Jakub Szczepkowski

Zespół ds. sekcji praktyków prawa przy Prezesie Naczelnej Rady Adwokackiej

adw. Aneta Bęczkowska-Raczyńska
adw. dr Beata Paxford
adw. dr Kamil Szmid

Ośrodek Badawczy Adwokatury

Prezes: adw. Paweł Gieras

opiekun z biura NRA: Iwona Usak-Bulikowska

 
"Biblioteka Palestry"
 

 Prezes: adw. Andrzej Zwara

 opiekun z biura NRA: Iwona Usak-Bulikowska

Zespół Prasowy

adw. Wojciech Bergier ‒ Przewodniczący,
adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko,
adw. Magdalena Stryja,
adw. Artur Wdowczyk.

 

* dane kontaktowe do pracowników biura NRA znajdują się w zakładce „kontakt” 


Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.