Naczelna Rada Adwokacka

Wróć do strony głównej


Naczelna Rada Adwokacka sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu adwokata – w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Samorząd adwokatów działa pod ochroną Konstytucji RP (art. 17 ust. 1). NRA tworzą: prezes, adwokaci wybrani przez Krajowy Zjazd Adwokatury oraz dziekani okręgowych rad adwokackich. 


Do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należą m.in.: 

- reprezentowanie Adwokatury, 

- nadzór nad działalnością okręgowych rad adwokackich oraz nadzór nad kształceniem aplikantów, 
- rozpoznawanie odwołań od uchwał okręgowych rad adwokackich, 

- udzielanie opinii o projektach aktów prawodawczych oraz przedstawianie wniosków i postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa, 

- ustalanie zasad wykonywania zawodu, odbywania aplikacji adwokackiej, zasad funkcjonowania rad adwokackich, współpraca z adwokaturą zagraniczną.

 

Skład Prezydium NRA:

 • Adw. Jacek Trela, prezes NRA

 • Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA

 • Adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA

 • Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA

 • Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA

 • Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA

 • Adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA

 • Adw. Tomasz Jachowicz, członek Prezydium NRA


Dziekani Okręgowych Rad Adwokackich:

 • adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, Dziekan ORA w Białymstoku 

 • adw. Stanisław Perucki, Dziekan ORA w Bielsku-Białej 

 • adw. Justyna Mazur, Dziekan ORA w Bydgoszczy

 • adw. Aleksandra Przedpełska, Dziekan ORA w Częstochowie

 • adw. Bartosz Golejewski, Dziekan ORA w Gdańsku

 • adw. Roman Kusz, Dziekan ORA w Katowicach

 • adw. Jerzy Zięba, Dziekan ORA w Kielcach

 • adw. Ryszard Bochnia, Dziekan ORA w Koszalinie

 • adw. Paweł Gieras, Dziekan ORA w Krakowie

 • adw. Stanisław Estreich, Dziekan ORA w Lublinie

 • adw. dr Sylwester Redeł, Dziekan ORA w Łodzi

 • adw. Stefan Salamon, Dziekan ORA w Olsztynie

 • adw. Marian Jagielski, Dziekan ORA w Opolu

 • adw. Wojciech Skorupski, Dziekan ORA w Płocku

 • adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, Dziekan ORA w Poznaniu

 • adw. Marek Jagielski, Dziekan ORA w Radomiu

 • adw. dr Piotr Blajer, Dziekan ORA w Rzeszowie

 • adw. Wojciech Troszkiewicz, Dziekan ORA w Siedlcach

 • adw. Włodzimierz Łyczywek, Dziekan ORA w Szczecinie

 • adw. Wiktor Indan-Pykno, Dziekan ORA w Toruniu

 • adw. Jerzy Świteńki, Dziekan ORA w Wałbrzychu

 • adw. Sławomir Krześ, Dziekan ORA we Wrocławiu

 • adw. Mikołaj Pietrzak, Dziekan ORA w Warszawie

 • adw. Krzysztof Szymański, Dziekan ORA w Zielonej Górze

 

Członkowie NRA:

 • adw. Wojciech Bergier

 • adw. prof. dr hab. Jacek Giezek

 • adw. Bartosz Grohman

 • adw. Stanisław Kłys

 • adw. dr Małgorzata Kożuch

 • adw. Maciej Łaszczuk

 • adw. Andrzej Malicki

 • adw. Marek Mikołajczyk

 • adw. Mirosława Pietkiewicz

 • adw. Bartosz Przeciechowski

 • adw. Przemysław Rosati

 • adw. dr Michał Synoradzki

 • adw. Jarosław Szczepaniak

 • adw. Jakub Wende

 • adw. Dariusz Wojnar

 • adw. Andrzej Zwara

 

Osoby współpracujące z Prezydium NRA:


Doradca Prezesa NRA: 

 • adw. Marek Mikołajczyk 


Sekretarze prawniczy:

 • adw. Tadeusz Wiatrzyk

 • adw. Agnieszka Winiarska

 

Koordynator do spraw związanych z dostępem do informacji publicznej:

 • adw. Sławomir Krześ

 

Koordynator Referatu Skarg NRA:

 • adw. Andrzej Siemiński

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.