Naczelna Rada Adwokacka

Wróć do strony głównej


Naczelna Rada Adwokacka sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu adwokata – w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Samorząd adwokatów działa pod ochroną Konstytucji RP (art. 17 ust. 1). NRA tworzą: prezes, adwokaci wybrani przez Krajowy Zjazd Adwokatury oraz dziekani okręgowych rad adwokackich. 


Do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należą m.in.: 

- reprezentowanie Adwokatury, 

- nadzór nad działalnością okręgowych rad adwokackich oraz nadzór nad kształceniem aplikantów, 
- rozpoznawanie odwołań od uchwał okręgowych rad adwokackich, 

- udzielanie opinii o projektach aktów prawodawczych oraz przedstawianie wniosków i postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa, 

- ustalanie zasad wykonywania zawodu, odbywania aplikacji adwokackiej, zasad funkcjonowania rad adwokackich, współpraca z adwokaturą zagraniczną.

 

Skład Prezydium NRA:

 • adw. Przemysław Rosati -  Prezes NRA

 • adw. Bartosz Tiutiunik - Wiceprezes NRA

 • adw. Bartosz Grohman - Wiceprezes NRA

 • adw. Henryk Stabla - Skarbnik NRA

 • adw. Justyna Mazur - Sekretarz NRA

 • adw. Jarosław Szczepaniak - Zastępca Sekretarza NRA

 • adw. Andrzej Zwara - Członek NRA

 • adw. Stanisław Estreich - Członek NRA

Członkowie NRA

 • adw. Rafał Dębowski (Warszawa)
 • adw. Paweł Gieras (Kraków)
 • adw. Anisa Gnacikowska (Warszawa)
 • adw. Andrzej Grabiński (Wrocław)
 • adw. Ryszard Kalisz (Warszawa)
 • adw. Stanisław Kłys (Kraków)
 • adw. Dariusz Lipski (Rzeszów)
 • adw. dr Andrzej Malicki (Wrocław)
 • adw. Marek Mikołajczyk (Szczecin)
 • adw. Mirosława Pietkiewicz (Olsztyn)
 • adw. Bartłomiej Piotrowski (Katowice)
 • adw. Michał Szpakowski (Warszawa)
 • adw. Jarosław Z. Szymański (Łódź)
 • adw. Andrzej Tomaszek (Warszawa)
 • adw. Jakub Wende (Warszawa)
 • adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka (Białystok)


Dziekani Okręgowych Rad Adwokackich:

 • adw. Jowita Grochowska, Dziekan ORA w Białymstoku 

 • adw. Krzysztof Stec, Dziekan ORA w Bielsku-Białej 

 • adw. Michał Bukowiński, Dziekan ORA w Bydgoszczy

 • adw. Marcin Karpiński, Dziekan ORA w Częstochowie

 • adw. Bartosz Golejewski, Dziekan ORA w Gdańsku

 • adw. Roman Kusz, Dziekan ORA w Katowicach

 • adw. Tomasz Adamczyk, p.o. Dziekana ORA w Kielcach

 • adw. Ryszard Bochnia, Dziekan ORA w Koszalinie

 • adw. Aleksander Gut, Dziekan ORA w Krakowie

 • adw. Bartosz Przeciechowski Dziekan ORA w Lublinie

 • adw. dr Sylwester Redeł, Dziekan ORA w Łodzi

 • adw. Stefan Salamon, Dziekan ORA w Olsztynie

 • adw. Marian Jagielski, Dziekan ORA w Opolu

 • adw. Joanna Kaczorowska, Dziekan ORA w Płocku

 • adw. Tomasz Jachowicz, Dziekan ORA w Poznaniu

 • adw. Marek Jagielski, Dziekan ORA w Radomiu

 • adw. Marcin Cichulski, Dziekan ORA w Rzeszowie

 • adw. Wojciech Troszkiewicz, Dziekan ORA w Siedlcach

 • adw. Piotr Dobrołowicz, Dziekan ORA w Szczecinie

 • adw. Jan Kwietnicki, Dziekan ORA w Toruniu

 • adw. Jerzy Świteńki, Dziekan ORA w Wałbrzychu

 • adw. Sławomir Krześ, Dziekan ORA we Wrocławiu

 • adw. Mikołaj Pietrzak, Dziekan ORA w Warszawie

 • adw. Filip Woziński, Dziekan ORA w Zielonej Górze

 

Osoby współpracujące z Prezydium NRA:

 
Sekretarze prawniczy

 • adw. Martyna Klimowicz

 
Przewodczniąca Centralnego Zespołu Wizytatorów
Adwokat Mirosława Pietkiewicz
przewodniczaca.czw@nra.pl


Referat Skarg NRA:

skargi@nra.pl

Koordynator ds. kontaktów z mediami i komunikacji
adwokat Wojciech Bergier

Koordynator ds. informacji publicznej i ochrony danych osobowych
adwokat Sławomir Krześ
informacja.publiczna@nra.pl

Koordynator ds. izbowych
adwokat Andrzej Grabiński
koordynator.izby@nra.pl

Koordynator ds. informatyzacji
adwokat Michał Szpakowski
kancelaria@eagle.net.pl


Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.