Uchwała nr 204/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 204/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

 

 

 

 

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz § 4 ust. 1 uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 października 1972 r. o ustanowieniu odznaki adwokackiej, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznaje odznakę „Adwokatura Zasłużonym”

 

-     adwokatowi Adamowi Pracławskiemu.

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.