Uchwała nr 208/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 208/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 7 lipca 2022 r.

 

 

 

§ 1

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na wniosek Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Instytutu LegalTech przy NRA, wybiera Dyrektora Instytutu LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w osobie adwokata Przemysława Barchana.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.