Załącznik do uchwały nr 198/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 

                                                                                                          I.        Definicje

 

 1. Administrator Naczelna Rada Adwokacka z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa. NIP 526-00-34-369.
 2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności oraz cookies.
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce a także osoba fizyczna której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora, np. odwiedzająca lokal Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.
 6. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://www.adwokatura.pl/.

 

 1.                                                                                                  II.        Wprowadzenie

 

 1. Celem niniejszej Polityki jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych Użytkowników. Polityka zawiera również informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych. Podstawę prawną Polityki stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Niniejsza Polityka stanowi realizację przez Administratora obowiązków wynikających z art. 12 i 13 RODO.
 2. Polityka ma zastosowanie do każdej strony internetowej, usługi odsyłającej do tej informacji, a także do danych przekazywanych za ich pośrednictwem, drogą telefoniczną, elektroniczną bądź osobiście w siedzibie Administratora. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając stronę internetową Administratora Użytkownik przechodzi w obszar, w którym nie obowiązuje Polityka. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.
 3. W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą oraz korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych.

 

 1.                                                  III.        Kontakt z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych

 

W Naczelnej Radzie Adwokackiej został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: IOD@nra.pl, lub pod adresem korespondencyjnym: ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa.

 

 1.                                                  IV.        Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych

 

W zakresie kontaktu drogą telefoniczną lub email

 

Newsletter

 

W zakresie przetwarzania danych adwokatów:

 

W zakresie korzystania z Serwisu:

 

W zakresie przetwarzania danych aplikantów adwokackich:

 

 

 

W zakresie prowadzenia mediacji:

 

W zakresie udziału w szkoleniach organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką:

 

W zakresie udziału w konferencjach organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką:

 

Korespondencja mailowa i tradycyjna

 

Zbieranie danych w ramach kontaktów biznesowych

 

 

 

Przetwarzanie danych w związku ze świadczeniem usług czy wykonywaniem innych praw

 

Przetwarzanie danych osobowych klientów Administratora lub członków personelu kontrahentów.

 

Realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora

 

Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

 

 1.                                                                                   V.        Odbiorcy Danych osobowych

 

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom.

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych tj. dostawcy usług teleinformatycznych, upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych.

 

 1.                                                                                                  VI.        PLIKI COOKIES

 

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową informujemy Cię, że korzystamy na niej z plików cookie i innych technologii (w tym śledzących lub profilujących), aby strona ta poprawnie działała, żeby personalizować treści i reklamy, które Ci wyświetlamy oraz by analizować statystyki odwiedzin. Możesz wyrazić zgodę na korzystanie przez nas ze wszystkich powyższych plików cookie albo dostosować ustawienia plików cookie do własnych preferencji, klikając na banerze, który wyświetli Ci się przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej, przycisk „Ustawienia plików cookie”.

Udzielone zgody możesz w każdym momencie cofnąć, wywołując ponownie baner do zarządzania plików cookie poprzez kliknięcie przycisku „Ustawienia plików cookie”, znajdującego się w stopce naszej strony internetowej. Plik „cookie” to niewielki plik tekstowy, który witryna internetowa wysyła do komputera odwiedzającego lub innego urządzenia połączonego z Internetem (np. smartfona), który jest następnie otwierany przy następnych wejściach na stronę, aby zidentyfikować przeglądarkę użytkownika, bądź aby zapisać informacje lub ustawienia w przeglądarce internetowej. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której został wysłany, „żywotność” pliku cookie oraz losowo wygenerowany unikatowy identyfikator.

 

Cele wykorzystywania plików cookie:

Pliki cookie mogą mieć różne funkcje. W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookie do następujących celów:

a) dostosowania zawartości naszego serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności rozpoznania urządzenia użytkownika i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; to oznacza, że możemy Ciebie zapamiętać w przypadku powtórnej wizyty na naszej stronie oraz dokonać personalizacji witryny zgodnie z Twoimi preferencjami. W tej sytuacji z plikiem cookie mogą zostać powiązane pewne informacje o Tobie, które mogą stanowić dane osobowe,

b) tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych,

c) analizowania statusu anonimowego użytkownika poprzez porównywanie jego adresu email/IP/innych danych podanego przy np. wypełnianiu formularza z wcześniej wykorzystywanym adresem e-mail osób, które dokonywały wypełnienia formularza w celu mierzenia efektywności reklamy (poprzez sprawdzenie czy jest to klient nowy czy powracający).

 

Rodzaje plików cookies wykorzystywane w Serwisie:

a)      Niezbędne do świadczenia usług (np. utrzymywanie sesji).

b)      Funkcjonalne - pomagające nam dostosować wygląd strony i wyświetlane reklamy do Twoich preferencji, analizujące ruch na stronie i zainteresowanie publikowanymi materiałami.

c)      Marketingowe - Marketingowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań.

d)      Analityczne - pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie.

 

GOOGLE ANALYTICS

Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

 

 1.                           VII.        Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

 

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

                                 i.             współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;

                               ii.            stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

                             iii.            stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

 

 1.                                                                   VIII.        Okres przetwarzania Danych osobowych

 

Administrator przetwarza pozyskane dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu/celów dla jakich zostały przekazane. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

 

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie - jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

 1.                                                                                     IX.        Prawa podmiotów danych

 

Administrator realizuje przysługujące osobom, których dane dotyczą uprawnienia związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. W szczególności każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo do:

 

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, podmiotowi danych przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji, szczególnie w przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań związanych z marketingiem bezpośrednim.

Zgoda wyrażona przez podmioty danych za pośrednictwem Serwisów internetowych może zostać w dowolnym momencie wycofana, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano przed jej wycofaniem.

Administrator informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych (czyli realizacji „prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do:

 

Powyższe uprawnienia, a także zamiar wycofania zgody mogą zostać zrealizowane poprzez przesłanie stosownego żądania drogą elektroniczną na adres poczty Administratora  bądź listownie na adres siedziby Administratora podany w punkcie I Polityki.

W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i Polityki są naruszane, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

 

 1.                                                                            X.        Bezpieczeństwo Danych osobowych

 

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przed bezprawnym ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami RODO.

Administrator danych podejmuje w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz art. 32 RODO, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania przekazanych danych osobowych.

 

 1.                                                                                       XI.        Postanowienia końcowe

 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązują unijne i krajowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 15 czerwca 2022.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.