Uchwała nr 68/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 68/2022

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 10 września 2022 roku

 

 

 

            Naczelna Rada Adwokacka przypomina, że obecność i aktywność adwokatów oraz aplikantów adwokackich w mediach społecznościowych powinna w swojej treści i formie respektować zasady związane z godnością zawodu adwokata i ich nie naruszać.

Niedopuszczalne jest takie postępowanie adwokatów i aplikantów adwokackich
w przestrzeni publicznej, które podważa społeczne zaufanie do zawodu adwokata, do jego rzetelności, powagi, odpowiedzialności. Powinnością każdego członka Adwokatury jest przestrzeganie norm etycznych, strzeżenie godności zawodu adwokackiego nie tylko w życiu zawodowym, ale również prywatnym – także w związku z obecnością w mediach społecznościowych.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.