Uchwała nr 209/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 209/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 4 sierpnia 2022 r.

 

 

 

§ 1

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wyznacza koordynatorów do spraw dostępności przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w osobach:

 

-        adw. Katarzyny Heby,

-        adw. Pauliny Krakowiak.

 

§ 2

 

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

1)          organizacja systemu wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez adwokatów, izby adwokackie oraz zespoły adwokackie,

2)          wsparcie członków izb, będących osobami ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez ograny izb,

3)          przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy dostępności do wskazanych wyżej usług osobom ze szczególnymi potrzebami,

4)          współdziałanie z koordynatorami dostępności powołanymi przy izbach adwokackich,

5)          monitorowanie działalności Naczelnej Rady Adwokackiej w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i przedstawianie wyników tych działań Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej,

6)          inne zadania zlecone przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.