Uchwała nr 217/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 217/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 1 września 2022 r.

 

 

 

w sprawie przyjęcia znaku graficznego Instytutu LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

 

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Instytutu LegalTech (załącznik nr 1 do uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej nr 207/2022 z dnia 07.07.2022 r.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Znakiem graficznym Instytutu LegalTech jest kwadrat z zielonym obramowaniem osadzony na białym tle, podzielony w poprzek na dwa pola zapełnione kolorem zielonym (pole dolne) i kolorem białym (pole górne); zawierający na zielonym polu białą literę „L” ze ściętym zakończeniem dolnej kreski podstawy litery oraz na białym polu zieloną literę „T” ze ściętymi zakończeniami poziomej górnej kreski. Pod kwadratem znajduje się napis zbudowany z zielonych drukowanych liter „INSTYTUT LEGALTECH NRA”.
  2. Znakiem graficznym Instytutu LegalTech posługuje się Instytut LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
  3. Dyrektor lub Wicedyrektor Instytutu LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej uprawniony jest do udzielania zgody na posługiwanie się znakiem graficznym Instytutu LegalTech przez podmioty trzecie współpracujące z Instytutem LegalTech w celach identyfikacji takiej współpracy, oznaczenia członkostwa w organizacjach, a także
    w celach edukacyjnych lub promujących wspólne przedsięwzięcia.

 

§ 2

 

Wzór znaku graficznego zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.