Uchwała nr 218/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 218/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 1 września 2022 r.

 

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej rekomenduje oraz popiera kandydaturę adwokat Katarzyny Heba do nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. dra Macieja Lisa.

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.