Uchwała nr 109/2013 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
UCHWAŁA NR 109/2013
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 12 października 2013 r.
Naczelna Rada Adwokacka, na podstawie art. 58 ust. 2 i 12 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r., nr 146, poz. 1188 z późn. zm.), zobowiązuje Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do ogłoszenia tekstów jednolitych następujących przepisów wewnętrznych Adwokatury:
1. Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach
2. Uchwały ?O doskonaleniu zawodowym adwokatów?
3. Regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych
4. Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich
5. Regulaminu prowadzenia kont poczty elektronicznej w domenie adwokatura.pl
Uzasadnienie
Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach uchwalony Uchwałą Nr 54/2009 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 12 września 2009 r. został zmieniony Uchwałą Nr 72/2012 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 17 marca 2012 r.
Uchwała Nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej ?O doskonaleniu zawodowym adwokatów? z dnia 19 listopada 2011 r. została zmieniona Uchwała Nr 70 /2012 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 17 marca 2012 r.
Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych uchwalony Uchwałą Nr 9/2008 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 marca 2008 r. został zmieniony Uchwałą nr 103/2013 Naczelnej Rady Adwokackiej z 22 czerwca 2013 roku.
Regulamin konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich uchwalony Uchwałą Nr 56/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. został zmieniony Uchwałą nr 98/2013 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 16 marca 2013 r.
Regulamin prowadzenia kont poczty elektronicznej w domenie adwokatura.pl uchwalony Uchwałą Nr 36/2009 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14 lutego 2009 r. został zmieniony Uchwałą Nr 71/2012 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 17 marca 2012 r.
W związku z powyższym, zachodzi konieczność ogłoszenia tekstów jednolitych wymienionych przepisów, co legło u podstaw niniejszej uchwały.
Zastępca Sekretarza
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Krzysztof Komorowski)
Adw. Krzysztof Komorowski

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.