Uchwała nr 258/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 258/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 24 listopada 2022 r.

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej postanawia obwieścić tekst jednolity Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

            Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.