Uchwała nr 259/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 259/2022
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 24 listopada 2022 r.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej postanawia obwieścić tekst jednolity Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Przemysław Rosati)
adw. Przemysław Rosati

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.