Uchwała nr 237/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 237/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 13 października 2022 r.

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołuje recenzentów czasopisma „Młoda Palestra – Czasopismo Aplikantów Adwokackich” na kadencję do 1 lipca 2023 r.:

 

Dział prawo karne:

-        r. pr. prof. dr hab. Katarzyna Dudka

-        dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr

-        adw. Małgorzata Karasińska

-        adw. dr Łukasz Kodłubański

-        dr hab. Rafał Kubiak, prof. UŁ

-        dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN

-        dr hab. Jan Kulesza, prof. UŁ

-        dr Joanna Kulesza

-        dr hab. Mikołaj Małecki

-        adw. dr hab. Dariusz Mucha, prof. UO

-        r. pr. prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz

-        prof. dr hab. Łukasz Pohl

-        adw. dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ

-        adw. Patricia Różańska-Ungur

-        SSA prof. dr hab. Jerzy Skorupka

-        adw. Sergiy Skorycki

-        SSA dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG

-        r. pr. dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ

-        SSN dr hab. Dariusz Świecki, prof. UŁ

-        SSN dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL

-        SSN prof. dr hab. Paweł Wiliński

-        r. pr. dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. UŚ

 

Dział prawo cywilne:

-        dr Katarzyna Biczysko-Pudełko

-        adw. Grzegorz Grzona

-        adw. dr hab. Andrzej Olaś

-        adw. Marta Łojek

-        adw. dr Małgorzata Malczyk

-        adw. Monika Pochopień-Mikołajczyk

-        adw. Karol Paszek

-        adw. Joanna Sowisło-Wawrzyniak

-        dr hab. Piotr Stec, prof. UO

-        adw. dr Bartosz Stelmach

-        adw. dr Paweł Szewczyk

-        adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka

 

Dział prawo gospodarcze:

-        adw. Artur Hofman

-        adw. Jan Talaga

-        adw. Maciej Zajda

 

Dział prawo administracyjne:

-        r. pr. dr Agata Cebera

-        prof. dr hab. Piotr Dobosz 

-        dr hab. Anna Frankiewicz – Bodynek, prof. UO

-        dr Anna Golęba

-        prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz

-        adw. dr Sybilla Stanisławska-Kloc

 

Dział etyka i inne:

-        adw. Łukasz Borkowski

-        adw. dr Andrzej Malicki

-        adw. Marta Tomkiewicz

 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.