Uchwała nr 246/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 246/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 3 listopada 2022 r.

 

 

§ 1

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, uwzględniając wniosek Dyrektora Instytutu Legislacji
i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, złożony na podstawie § 7 ust. 3, 4 i 5 Statutu Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, wybiera w skład Zespołu
ds. reformy zasad świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej następujące osoby:

 

 1. adw. Agnieszka Krakówka-Górska,
 2. adw. Szymon Janiga,
 3. adw. Karolina Wilamowska,
 4. adw. Piotr Fik,
 5. adw. Sylwia Grzybowska,
 6. adw. Tomasza Gurdek,
 7. adw. Wojciech Zwierzchowski,
 8. adw. Andrzej Czerniec,
 9. adw. Marcin Kosiorkiewicz,
 10. adw. Krzysztof Oleszczuk,
 11. adw. Jarosław Wyrwas,
 12. adw. Andrzej Kempa,
 13. adw. Joanna Jabłońska,
 14. adw. Andrzej J. Reichelt,
 15. adw. Marek Jagielski,
 16. adw. Piotr Świstak,
 17. adw. Paulina Telenga-Drozd,
 18. adw. Wiesław Fafuła,
 19. adw. Marta Adamek-Donhöffner,
 20. adw. Arkadiusz Pietrzak,
 21. adw. Barbara Krechowiecka,
 22. adw. Michał Fertak,
 23. adw. Szymon Michóra,
 24. adw. Tadeusz Dobiecki.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.