Uchwała nr 247/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 247/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 3 listopada 2022 r.

 

 

 

 

§ 1

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej uchwala Statut Instytutu LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, nadając mu brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchyla się uchwałę nr 207/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 7 lipca 2022 r. wraz z załącznikiem do tej uchwały z tym zastrzeżeniem, że pozostają w mocy czynności dokonane na jej podstawie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.