Uchwała nr 84/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 84/2022

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 1 grudnia 2022 roku

 

 

 

Na podstawie art. 58 pkt 10 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651), pkt 11.2 i 11.3 Uchwały IX Krajowego Zjazdu Adwokatury (Warszawa,
23-25 listopada 2007 r.) oraz pkt 6 uchwały nr 19/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia
22 listopada 2014 r., Naczelna Rada Adwokacka postanawia:

 

§ 1

 

Uchyla się dotychczasowe brzmienie załącznika nr 1 do uchwały nr 41/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2022 r. i nadaje się załącznikowi nr 1 nowe brzmienie,
o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

            Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022 r., z mocą obowiązującą do 31 grudnia 2022 roku i nie dłużej niż na okres wyboru na określoną w załączniku funkcję.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.