Uchwała nr 85/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 85/2023

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 13 stycznia 2023 roku

 

 

Naczelna Rada Adwokacka przypomina o fundamentalnym znaczeniu zakazu stosowania kary śmierci zarówno w Polsce, jak i wszystkich państwach opartych na idei poszanowania godności ludzkiej i wynikających z niej praw człowieka.

            Naczelna Rada Adwokacka podkreśla, iż zarówno wprowadzenie moratorium na wykonywanie kary śmierci, jak i późniejsze zniesienie możliwości jej orzekania stanowiły ważny krok na drodze do budowy systemu gwarancji ochrony podstawowych wolności i praw człowieka w Polsce.

            Naczelna Rada Adwokacka wskazuje również na obowiązek utrzymania zakazu kary śmierci, wynikający z umów międzynarodowych, których stroną jest Polska oraz członkostwa Polski w organizacjach międzynarodowych opartych na idei ochrony praw człowieka. Przypomnieć należy, ze Rzeczpospolita Polska ma konstytucyjny obowiązek przestrzegania wiążącego ją prawa międzynarodowego.

            Zakaz stosowania kary śmierci jest wyrazem przynależności Polski do kręgu państw opierających system sprawiedliwości na przyrodzonej i niezbywalnej godności ludzkiej, stanowiącej nienaruszalne źródło wolności i praw człowieka i obywatela, a jej poszanowanie
i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.