Uchwała nr 105/2013 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
UCHWAŁA NR 105/2013
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 12 października 2013 r.
Na podstawie uchwały nr 92/2013 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 16 marca 2013 roku w sprawie odznaki adwokackiej, stosownie do § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 2 i 3, Naczelna Rada Adwokacka rekomenduje Krajowemu Zjazdowi Adwokatury przyznanie Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym:
Adw. Krystynie Skoleckiej-Kona
Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara) Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.