Uchwała nr 92/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 92/2023

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 14 stycznia 2023 r.

 

 

 

            Naczelna Rada Adwokacka uchwala co następuje:

 

§ 1

 

            W uchwale nr 49/2009 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 czerwca 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      wprowadzenie do uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Naczelna Rada Adwokacka uchwala co następuje:”

 

2)      § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„2. Godłem Adwokatury posługują się organy adwokatury, a w przypadkach i w zakresie wskazanym w uchwałach Naczelnej Rady Adwokackiej także organy izb adwokackich.”

 

§ 2

 

Upoważnia się Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej od ogłoszenia tekstu jednolitego, uwzgledniającego zmiany przyjęte uchwałą.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.