Uchwała nr 61/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 61/2022

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 10 czerwca 2022 roku

 

 

 

o kosztach postępowania zakończonego upomnieniem dziekańskim

 

 

 

Na podstawie art. 58 pkt. 3 w zw. z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, Naczelna Rada Adwokacka uchwala:

  1. Wysokość kosztów postępowania obciążających adwokata, któremu udzielono upomnienia dziekańskiego nie może być wyższa niż 1 500 zł.
  2. Do postępowań wszczętych a nie zakończonych w chwili wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.
  3. Uchyla się uchwałę nr 26/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej dnia 16 września 2017 r. o kosztach postępowania zakończonego upomnieniem dziekańskim, z zastrzeżeniem ust. 2.
  4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.