Uchwała nr 253/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 253/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 10 listopada 2022 r.

 

 

 

§ 1

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na wniosek Przewodniczącej Komisji Praw Człowieka NRA, na podstawie § 6 ust. 3 a contrario „Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich”, odwołuje ze składu Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej:

 

-        adwokat Annę Rakowską-Trela,

-        adwokat Agatę Stajer.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.