Uchwała nr 255/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 255/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 24 listopada 2022 r.

 

 

 

§ 1

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich, w związku ze złożoną rezygnacją, odwołuje adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską z Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.