Uchwała nr 260/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 260/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 1 grudnia 2022 r.

 

 

 

§ 1

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich

-        w związku ze złożoną rezygnacją odwołuje adwokat Justynę Mazur ze stanowiska Przewodniczącej Komisji Wizerunku przy Naczelnej Radzie Adwokackiej,

-        odwołuje adwokat Kingę Dagmarę Siadlak ze stanowiska Wiceprzewodniczącej Komisji Wizerunku przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.