Uchwała nr 265/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 265/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 8 grudnia 2022 r.

 

 

 

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz § 4 ust. 1 uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 15 października 1972 r. o ustanowieniu odznaki adwokackiej, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na wniosek Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, za działalność publiczną
w obszarze praw i wolności obywatelskich oraz za działania na rzecz realizacji celów Adwokatury określonych w jej dewizie „Wierność Polsce, obrona praw i wolności obywatelskich, pomoc potrzebującym”,

 

przyznaje odznakę

 

„Adwokatura Zasłużonym”

 

Pani dr Hannie Machińskiej

 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.