Uchwała nr 266/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 266/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 8 grudnia 2022 r.

 

 

 

 1. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej
  w Warszawie, a z mocy upoważnienia wynikającego z § 3 ust. 1h umowy o współpracy technicznej z dnia 23 grudnia 2021 r., postanawia wyłączyć adwokatów wskazanych
  we wniosku Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2022 roku
  z umowy generalnej nr TO50/000408/17/A w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów, z dniem 1 stycznia 2023 r.
 2. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej postanawia zobowiązać Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie do poinformowania o treści pkt 1 adwokatów wskazanych
  we wniosku Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2022 roku
  z jednoczesnym zobowiązaniem tych adwokatów do przedstawienia do dnia 31 grudnia 2022 r. polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia wystawionego przez zakład ubezpieczeń, potwierdzającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od dnia 1 stycznia 2023 r., o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania pkt 1 od 1 stycznia 2023 r., przy czym indywidualnie w odniesieniu do każdego adwokata wymienionego
  we wniosku Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2022 roku nie dłużej niż do dnia uregulowania zaległości wynikających z tytułu niezapłaconej składki należnej w ramach umowy generalnej nr TO50/000408/17/A w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.