Uchwała nr 267/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 267/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 8 grudnia 2022 r.

 

 

§ 1

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, biorąc pod uwagę, że sprawa o sygn. akt
SK 59/22 rozpoznawana przez Trybunał Konstytucyjny ma istotne znaczenie dla prawidłowego wykonywania zawodu adwokata oraz ochrony praw i wolności obywatelskich, postanawia:

 

  1. Zwrócić się do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o umożliwienie przedstawienia,
    w trybie § 31 ust. 3 Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego, stanowiska w sprawie
    o sygn. akt SK 59/22 rozpoznawanej przez Trybunał Konstytucyjny.

 

  1. Złożyć stanowisko, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

  1. Upoważnić adw. Dorotę Kulińską, Dyrektora Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, do podpisania i złożenia stanowiska, o którym mowa w pkt. 2.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.