Uchwała nr 268/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 268/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 8 grudnia 2022 r.

 

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie pkt. 2 i 3 uchwały nr 70/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 22 października 2022 r., postanawia obwieścić wysokość wpłat miesięcznych każdej z izb adwokackich, będącą udziałem poszczególnych izb adwokackich w pokrywaniu wydatków budżetowych Naczelnej Rady Adwokackiej w 2023 roku w formie składek tworzących Fundusz Administracyjny, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do
31 grudnia 2023 r., obliczoną stosownie do pkt. 1 powołanej uchwały, wg stanu na
31 października 2022 r., która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

            Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2023 roku.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.