Uchwała nr 271/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 271/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 15 grudnia 2022 r.

 

 

 

§ 1

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie § 5 ust. 3 Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich, powierza organizację Finału Konkursu Krasomówczego im. adw. Stanisława Mikke 2022 Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach i wyznacza datę tego finału na 4 lutego 2023 r.

 

§ 2

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich, powołuje jury Finału Konkursu Krasomówczego im. adw. Stanisława Mikke 2022, który odbędzie się w 4 lutego 2023 r. w składzie:

 

  1. adw. Jowita Grochowska,
  2. adw. Dorota Kulińska,
  3. adw. Roman Kusz,
  4. adw. Marek Mikołajczyk – Przewodniczący jury,
  5. Zbigniew Stryj.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.