Uchwała nr 98/2013 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentówUCHWAŁA NR 98/2013
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 16 marca 2013 r.


w sprawie zmiany ?Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich? ? stanowiącego załącznik do uchwały nr 56/2011 NRA z dnia 19 listopada 2011 roku


Na podstawie art. 3 ust.1 pkt 4 oraz art. 58 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo
o adwokaturze Naczelna Rada Adwokacka postanawia, że:

I.

1. § 1 pkt c) Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich otrzymuje brzmienie: ?OBA ? Ośrodek Badawczy Adwokatury?.

2. § 7 pkt. 1 Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich otrzymuje brzmienie: ?Organizator konkursu przygotowuje kazusy do przemówień ? nie mniej niż cztery z prawa karnego i nie mniej niż dwa z prawa cywilnego ? i przesyła je zainteresowanym w czasie nie krótszym niż 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem konkursu?.

3. § 7 pkt 2 Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich otrzymuje brzmienie: ?Przewodniczący jury przy udziale dwóch członków jury przeprowadza losowanie kazusu i roli procesowej przypadającej każdemu z uczestników nie później niż na tydzień przed terminem konkursu. W przypadku konkursu środowiskowego wyniki losowania przekazuje się tego samego dnia do właściwej ORA. W przypadku konkursu finałowego wyniki losowania przekazuje się tego samego dnia do sekretariatu OBA?.


II.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela) Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.