Uchwała nr 275/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 275/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 29 grudnia 2022 r.

 

 

 

§ 1

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, uwzględniając wniosek Dyrektora Instytutu LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Instytutu LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, dokonuje wpisu następujących osób na listę ekspertów Instytutu LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej:

 

-        r.pr. Marcin Groń, NASK PIB, Cyber Science,

-        r.pr. dr hab. Przemysław Polański, prof. ALK, Akademia Leona Koźmińskiego, Dyrektor ds. rozwoju biznesowego Legalis (C.H. Beck),

-        dr inż. Rafał Prabucki, Uniwersytet Śląski, Cyber Science,

-        r.pr. dr Marcin Rojszczak, Politechnika Warszawska,

-        r.pr. dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski, Cyber Science,

-        dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG, Uniwersytet Gdański,

-        Marcin Zręda, Dyrektor Strategiczny Rynku Usług Prawnych i Przedsiębiorstw Wolters Kluwer Polska .

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.