Stanowisko Prezydium NRA w sprawie publicznych wypowiedzi adwokatów dotyczących postępowań, w których występują jako obrońcy albo pełnomocnicy

Wróć do listy dokumentówStanowisko Prezydium NRA
w sprawie publicznych wypowiedzi adwokatów dotyczących postępowań,
w których występują jako obrońcy albo pełnomocnicy


Wykonywanie zawodu adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej.
W pewnych okolicznościach adwokaci, którzy występują w postępowaniach jako obrońcy albo pełnomocnicy, mogą, a czasem nawet powinni, wyjaśniać opinii publicznej podejmowane czynności. Służy to bowiem nie tylko interesowi klientów, ale także edukowaniu obywateli. Zawsze jednak nieprzekraczalną granicę wypowiedzi adwokatów dotyczących postępowań, w których uczestniczą, w tym zwłaszcza wypowiedzi publicznych w sprawach, którymi opinia publiczna interesuje się w szczególny sposób, stanowi interes klientów i obowiązek przestrzegania tajemnicy adwokackiej.

Adwokaci powinni także unikać formułowania niemerytorycznych ocen dotyczących prowadzonych postępowań oraz formułowania i publicznego prezentowania wniosków, które wykraczają poza rzeczową potrzebę. W żadnym wypadku nie wolno adwokatom traktować zainteresowania opinii publicznej niektórymi postępowaniami jako okazji do promowania własnej osoby lub własnych osobistych poglądów.

Samorząd adwokacki uznaje właściwe przekazywanie informacji przez adwokatów na temat prowadzonych postępowań za ważny element należytego wykonywania upoważnienia do obrony lub udzielonego pełnomocnictwa. Wszelkie wykroczenia naruszające zasadę rzeczowości, a także brak umiaru i taktu oraz inne zachowania sprzeczne z normami Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, będą przez samorząd adwokacki bezwzględnie ścigane w postępowaniach dyscyplinarnych. Dotyczy to również adwokatów wpisanych na listy w innych krajach, a podejmujących czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


p.o. Prezesa
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Michałowski)
adw. Andrzej Michałowski

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2010r.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.