Uchwała nr 283/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 283/2023

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 19 stycznia 2023 r.

 

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej postanawia obwieścić tekst jednolity Uchwały w sprawie wprowadzenia Godła Adwokatury i znaku „ADWOKATURA POLSKA”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

            Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.