Uchwała 156/2024 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA 156/2024

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 16 czerwca 2024 r.

 

 

 

Naczelna Rada Adwokacka postanawia, co następuje.

 

  1. Dotychczasową treść Uchwały nr 68/2019 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21.09.2019 r. w sprawie regulaminu prowadzenia kont poczty elektronicznej w domenie adwokatura.pl zastępuje się treścią określoną w Załączniku do niniejszej uchwały.
  2.  Do kont email w domenie adwokatura.pl i adresów email w domenie adwokatura.pl stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu w brzmieniu przyjętym niniejszą uchwałą. Usługobiorca ma 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały na dokonanie odpowiednich dostosowań.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.