Uchwała nr 14 Krajowego Zjazdu Adwokatury

Wróć do listy dokumentów


Uchwała Nr 14
Krajowego Zjazdu Adwokatury KZA
z dnia 23 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany
Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich
Na podstawie art. 56 pkt. 6 lit. a) i d) ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 146, poz. 1088 z późn. zm.) Krajowy Zjazd Adwokatury uchwala, co następuje:
§ 1.
Zmienia się Regulamin Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich stanowiący załącznik do Uchwały nr 12 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 20 listopada 2010 roku, opublikowany w Piśmie Adwokatury Polskiej ?Palestra? nr 11-12/2010, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2011 roku (dalej: ?Regulamin?) w sposób następujący:
1) § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
?1. Zgromadzenia zwyczajne odbywają się każdego roku do dnia 30 czerwca.?
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.
§3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Piśmie Adwokatury Polskiej ?Palestra? oraz na stronach internetowych Naczelnej Rady Adwokackiej.
Przewodniczący Sekretarz
Krajowego Zjazdu Adwokatury Krajowego Zjazdu Adwokatury
Zygmunt Stęchły Jerzy Zięba
adw. Zygmunt Stęchły adw. Jerzy Zięba

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.