Uchwała nr 15 Krajowego Zjazdu Adwokatury

Wróć do listy dokumentów


Uchwała Nr 15 KZA
Krajowego Zjazdu Adwokatury
z dnia 23 listopada 2013 r.
Na podstawie art. 56 pkt. 6 lit. a) i d) ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 146, poz. 1088 z późn. zm.) Krajowy Zjazd Adwokatury uchwala, co następuje:
§ 1.
Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do opracowania tekstu jednolitego Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich i jego opublikowania w Piśmie Adwokatury Polskiej ?Palestra? oraz na stronach internetowych Naczelnej Rady Adwokackiej.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący Sekretarz
Krajowego Zjazdu Adwokatury Krajowego Zjazdu Adwokatury
Zygmunt Stęchły Jerzy Zięba
adw. Zygmunt Stęchły adw. Jerzy Zięba

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.