Uchwała nr 16 Krajowego Zjazdu Adwokatury

Wróć do listy dokumentów


Uchwała Nr 16
Krajowego Zjazdu Adwokatury KZA
z dnia 23 listopada 2013 r.
W związku z uchwaleniem ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób Krajowy Zjazd Adwokatury wyraża stanowczy sprzeciw wobec przyjętych w tej ustawie regulacji normatywnych, otwierających możliwość stosowania środków izolacyjnych oznaczających rzeczywiste, nieograniczone w czasie pozbawienie wolności osób, które karę już odbyły, podczas gdy w świetle konstytucyjnych i międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka, pozbawienie wolności dopuszczalne jest w ściśle określonych przypadkach, na określony czas, gdy inne środki nie zapewniają ochrony zagrożonych dóbr oraz przy zachowaniu gwarantującej właściwą kontrolę instancyjną procedury.
Krajowy Zjazd Adwokatury zwraca się do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o niepodpisywanie uchwalonej ustawy, albowiem kreuje ona nieznaną demokratycznym ustawodawstwom zasadę wymierzania kary na podstawie domniemania możliwości popełnienia przestępstwa.
Przewodniczący Sekretarz
Krajowego Zjazdu Adwokatury Krajowego Zjazdu Adwokatury
Zygmunt Stęchły Jerzy Zięba
adw. Zygmunt Stęchły adw. Jerzy Zięba

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.