Uchwała nr 7/2013 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 7/2013
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało opiekunów Izb Adwokackich:
1. Adw. Andrzej Zwara, Prezes NRA ? Poznań, Warszawa
2. Adw. Jerzy Glanc, Wiceprezes NRA ? Bydgoszcz, Katowice
3. Adw. Jacek Trela, Wiceprezes NRA ? Gdańsk, Kraków, Lublin
4. Adw. Rafał Dębowski, Sekretarz NRA ? Łódź, Radom, Wrocław
5. Adw. Bartosz Grohman, Zastępca Sekretarza NRA ? Bielsko-Biała, Kielce, Opole
6. Adw. Mirosława Pietkiewicz, Skarbnik NRA ? Białystok, Toruń
7. Adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny NRA ? Olsztyn, Płock, Siedlce
8. Adw. Zenon Marciniak, Członek Prezydium NRA ? Koszalin, Szczecin, Zielona Góra
9. Adw. Jerzy Zięba, Członek Prezydium NRA ? Częstochowa, Rzeszów, Wałbrzych
Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.