Uchwała nr 49/2009 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


Uchwała nr 49/2009
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 19 czerwca 2009 roku.


w sprawie wprowadzenia godła Adwokatury
i znaku "ADWOKATURA POLSKA"


Na podstawie art. 58 pkt 3 oraz pkt 12 c Ustawy prawo o adwokaturze uchwala się co następuje:

§ 1

1. Godłem Adwokatury jest srebrny orzeł w koronie wznoszący się do lotu stojący na białej wstędze z dewizą Prawo, Ojczyzna, Honor otoczony liśćmi wawrzynu i dębu.
2 . Godłem Adwokatury posługują się organy adwokatury.
3. Godło Adwokatury jest zamieszczane w szczególności na sztandarze i odznace adwokackiej.

§ 2

1. Ustanawia się znak ?Adwokatura Polska? będący stylizowanym graficznym wizerunkiem orła z małymi literami ?a? i ?p? odpowiednio po prawej i po lewej stronie, z napisem w dwóch wariantach.
2. Wprowadza się, w oparciu o znak ?Adwokatury Polskiej? system zewnętrznej identyfikacji wizualnej adwokatury.
§ 3

Wzór godła Adwokatury oraz znaku ?ADWOKATURA POLSKA? zawierają załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do uchwalenia zasad i sposobu korzystania ze znaku ?ADWOKATURA POLSKA?.

§ 5

Zobowiązuje się Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do podjęcia działań w celu zapewnienia należytej prawnej ochrony znaku ?ADWOKATURY POLSKIEJ?.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Joanna Agacka-Indecka)
adw. Joanna Agacka-Indecka

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.