Uchwała nr 10 Krajowego Zjazdu Adwokatury

Wróć do listy dokumentów


Uchwała Nr 10
Krajowego Zjazdu Adwokatury
z dnia 19 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 56 pkt 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 146 poz. 1188 z późn. zm.)
Krajowy Zjazd Adwokatury po wysłuchaniu wniosków Wyższej Komisji Rewizyjnej zatwierdza zamknięcie rachunkowe i udziela absolutorium Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Przewodniczący Sekretarz
Krajowego Zjazdu Adwokatury Krajowego Zjazdu Adwokatury
(Michał Went) (Rafał Dębowski)
adw. Michał Went adw. Rafał Dębowski

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.