Uchwała nr 10/2014 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 10/2014 dorączenia, przysłki, korespondecja, poczta
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
dnia 9 stycznia 2014 r.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, w związku ze zmianą operatora pocztowego, do jakiej doszło z dniem 1 stycznia 2014 roku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na świadczenie usług pocztowych dla sądów i prokuratur w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych wskazuje, że jednym z podstawowych obowiązków Państwa w zakresie wymiaru sprawiedliwości jest zapewnienie skuteczności doręczeń korespondencji sądowej i prokuratorskiej, przy zachowaniu bezpieczeństwa obrotu pocztowego, tajemnicy pocztowej i ciągłości pracy punktów odbioru korespondencji awizowanej (co jest szczególnie ważne dla możliwości dochowania terminów procesowych).
Wobec dokonanej zmiany Naczelna Rada Adwokacka postuluje objęcie monitoringiem zasad funkcjonowania systemu doręczeń tego typu przesyłek, pod kątem poprawności dokonanych doręczeń lub ich zwrotu, zabezpieczenia tajemnicy korespondencji oraz ochrony danych osobowych osób, do których kierowana będzie korespondencja.
Konieczne jest przy tym rozwiązanie problemu z uciążliwościami w prowadzeniu korespondencji z organami wymiaru sprawiedliwości, gdyż z jednej strony w większości postępowań zachowany został wymóg nadawania przesyłek przez strony (obywateli) do sądów i prokuratur za pośrednictwem operatora wyznaczonego, czyli Poczty Polskiej S.A., z drugiej zaś strony odbiór awizowanych przesyłek sądowych i prokuratorskich następował będzie za pośrednictwem placówek innego operatora pocztowego. Bez właściwej akcji informacyjnej skierowanej do społeczeństwa może dojść do szeregu błędów w nadawaniu przesyłek przez obywateli, którzy odbierając przesyłki u nowego operatora, za jego pośrednictwem skierują odpowiedź do sądu lub prokuratury i narażą się na niedochowanie terminu procesowego z uwagi na pominięcie Poczty Polskiej SA jako operatora wyznaczonego.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zwraca przy tym uwagę, iż dokonana zmiana operatora pocztowego nie zwalnia prokuratorów biorących udział na prawach strony w różnego rodzaju postępowaniach (z wyjątkiem postępowań karnych) od obowiązku nadawania przesyłek pocztowych przez ?wyznaczonego? operatora pocztowego, pod rygorem niedotrzymana terminu procesowego w tego typu sprawach.
Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.