Załącznik do Uchwały Prezydium NRA nr 12/2014 - prawo cywilne

Wróć do listy dokumentów


NACZELNA RADA ADWOKACKA prawo cywilne
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
UCHWAŁA NR 12/2014
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
dnia 9 stycznia 2014 r.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjmuje założenia programowe aplikacji, którego integralną część stanowi ramowy plan szkolenia dotyczący wszystkich roczników aplikantów adwokackich w roku szkoleniowym 2014 i następnych latach.
Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.