Załącznik do Uchwały Prezydium NRA nr 12/2014 - poa, etyka, historia Adwokatury...

Wróć do listy dokumentów


BLOK
PRAWO O ADWOKATURZE
HISTORIA ADWOKATURY
ETYKA
KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA
1. Proces kształtowania profesji adwokackiej w Polsce
2. Pierwsze regulacje ustanawiające samorząd adwokacki na ziemiach polskich
3. Dekret Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z dnia 24 grudnia 1918 r w przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego jako nowoczesna regulacja ustroju adwokatury oraz symbol Odrodzonej Adwokatury Polskiej.
4. Słynne obrony w procesach politycznych w czasach Polski Ludowej
5. Udział adwokatów w życiu publicznym po 1989 r.
6. Wybitne postacie Adwokatury Polskiej
7. Samorząd gwarancją niezależności adwokatury.
8. Wymagania etyczne wobec adwokatów na tle ich praw i obowiązków wynikających z ustawy
9.Rola rzecznika i sadu dyscyplinarnego na przykładach z postępowań dyscyplinarnych
10. Adwokacki savoir vivre
11. Retoryka
12. Emisja głosu
13.Konstrukcja przemówienia adwokackiego
14. Zasady prowadzenia kancelarii adwokackiej

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.