Uchwała nr 6/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


NACZELNA RADA ADWOKACKA, Rzevznik Dyscyplinarny
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
UCHWAŁA NR 6/2014
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 15 stycznia 2014 r.
Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz. U. 146 poz. 1188 z 2009 r. ze zmianami) Naczelna Rada Adwokacka wyznacza na Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej następujące osoby:
1. Adw. Maria Adamska ? Kolupa
2. Adw. Robert Grzegorczyk
3. Adw. Mieczysław Hebel
4. Adw. Marcin Komar
5. Adw. Artur Magnuszewski
6. Adw. Janusz Ramos
7. Adw. Adam Sadziński
8. Adw. Ewa Skorek ? Szpejewska
9. Adw. Zygmunt Sobkiewicz
10. Adw. Tadeusz Winiarek
11. Adw. Wiesław Wolski
12. Adw. Piotr Wołkowicki
13. Adw. Piotr Wołyniak
Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.