Uchwała nr 8/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


NACZELNA RADA ADWOKACKA CZW, Centralny Zespół Wizytatorów
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
UCHWAŁA NR 8/2014
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 15 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 27/2011 NRA z dnia 17 września 2011 roku ?
Regulaminu w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów
Na podstawie art. 58 pkt 12 lit. d. ustawy Prawo o adwokaturze, Naczelna Rada Adwokacka zmienia treść Uchwały Nr 27/2011 z dnia 17 września 2011 roku ? Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów w ten sposób, iż:
1. § 1 ust. 1 otrzymuje treść:
?Centralnego Zespołu Wizytatorów, którego członków, łącznie nie więcej niż 25 osób w tym przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego, powołuje Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej?.
2. § 2 otrzymuje treść:
?Przewodniczącym Centralnego Zespołu Wizytatorów jest członek Naczelnej Rady Adwokackiej, a przewodniczącym zespołu wizytatorów członek okręgowej rady adwokackiej?.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Rafał Dębowski)
Adw. Rafał Dębowski

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.