Uchwała nr 10/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
UCHWAŁA NR 10/2014
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 19 lutego 2014 r.
Naczelna Rada Adwokacka, solidaryzując się ze społeczeństwem ukraińskim i popierając jego aspiracje demokratyczne, wyraża głębokie zaniepokojenie przedłużającym się kryzysem politycznym na Ukrainie.
W związku z licznymi informacjami, przekazywanymi przez media i organizacje pozarządowe, opisującymi przypadki naruszeń podstawowych praw i wolności człowieka, Naczelna Rada Adwokacka jednoznacznie potępia takie działania organów państwowych Ukrainy.
Władze Ukrainy, państwa należącego do Rady Europy, nie mogą stosować w stosunku do swoich obywateli metod stojących w sprzeczności z postanowieniami Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, będącej częścią systemu prawnego Ukrainy.
Naczelna Rada Adwokacka zdecydowanie opowiada się przeciwko wszelkim nieuzasadnionym i niewspółmiernym przypadkom użycia siły w stosunku do uczestników i obserwatorów protestów organizowanych na Ukrainie, które miały miejsce w szczególności na kijowskim Placu Niepodległości.
Udokumentowane przypadki brutalnych pobić i poniżającego traktowania demonstrantów przez funkcjonariuszy stanowią rażące naruszenie praw człowieka, które nie może być usprawiedliwione żadnymi okolicznościami. W demokratycznym państwie prawa, za jakie chce uchodzić Ukraina, nie ma też miejsca na inne formy represji w stosunku do uczestników protestów i działaczy opozycyjnych.
Naczelna Rada Adwokacka apeluje do władz Ukrainy o poszanowanie praw politycznych i obywatelskich demonstrantów. Na władzy państwowej ciąży obowiązek zbadania wszystkich przypadków przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Należy też przeprowadzić rzetelne śledztwa, zwłaszcza w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci osób biorących udział w antyrządowych demonstracjach. Ponadto, wszystkim osobom, w stosunku do których toczą się postępowania związane z ich udziałem w protestach, należy zapewnić realne prawo do obrony.
Jednocześnie Naczelna Rada Adwokacka apeluje do przedstawicieli ukraińskich władz o podjęcie rzeczywistego dialogu politycznego z opozycją w celu zapobieżenia dalszej eskalacji przemocy. Jedynie pokojowe rozwiązanie konfliktu pozwoli na poprawę sytuacji w kraju i zapewnienie przestrzegania praw człowieka i standardów demokratycznych.
Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.