Uchwała nr 20/2014 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
UCHWAŁA NR 20/2014
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 25 lutego 2014 r.
1 marca 2014 r. mija 90 lat od wydania pierwszego zeszytu ?Palestry? ? czasopisma Izby Adwokackiej w Warszawie oraz 104 rocznica wydania pierwszego zeszytu ?Palestry? tzw. lwowskiej, będącej próbą stworzenia czasopisma dla całego polskiego środowiska adwokackiego Galicji.
Od pierwszych zeszytów ?Palestra? była czasopismem podejmującym aktualną problematykę związaną z praktyką zawodową oraz nauką prawa. Inicjatywa lwowska adw. dr Anzelma Lutwaka z 1910 r. nie przetrwała, bo prenumerata czasopisma nie stała się obowiązkiem każdego adwokata galicyjskiego. Wznawiając tytuł w 1924 r., adw. Stanisław Car oraz adwokaci warszawscy zadbali o to, aby miesięcznik był obowiązkowo prenumerowany przez adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. W ciągu kolejnych lat ?Palestra? stała się jednym z najważniejszych czasopism prawniczych Drugiej Rzeczypospolitej.
Wybuch II wojny światowej przerwał znakomity rozwój czasopisma, które z roku na rok stawało się w istocie pismem Adwokatury Polskiej.
Po wojnie i okresie stalinowskim, z inicjatywy wybitnego adwokata cywilisty Stanisława Janczewskiego, w latach 1956-1957 odtworzono miesięcznik ?Palestra?, nawiązując do świetnej tradycji przedwojennej. W trudnych warunkach Polski Ludowej ?Palestra? wpisała się dobrze w dzieje polskiego czasopiśmiennictwa prawniczego i dzieje samorządu adwokackiego. Na łamach czasopisma relacjonowano Pierwszy Krajowy Zjazd Adwokatury z 1959 r., poznański Ogólnopolski Zjazd Adwokatów ze stycznia 1981 r.; publikowano ważne rozprawy naukowe oraz opracowania praktyczne, nie zaniedbując warstwy samorządowej. ?Palestra? wpisała się też w rozwój nauki prawa, brała czynny udział w dyskusjach nad kodyfikacjami.
W Trzecią Rzeczpospolitą ?Palestra? weszła jako ?Pismo Adwokatury Polskiej? powszechnie znane nie tylko w adwokaturze, ale i całym środowisku prawniczym. W kolejnych latach, kierowana przez adw. Czesława Jaworskiego a potem przez wiele lat przez śp. adw. Stanisława Mikke, umocniła swoją pozycję, uzyskując unikalny, bardzo ceniony przez czytelnika układ, w którym poza częścią naukową, orzeczniczą i praktyczną znajdują się m.in. felietony i kronika adwokatury.
2
Dziś ?Palestra? to jedno z najważniejszych czasopism prawniczych w Polsce,
a jednocześnie periodyk prawniczy o najdłuższej tradycji. Cieszy się ogromnym uznaniem
w całym środowisku prawniczym w Polsce. Dociera do odbiorców w wielu państwach
europejskich, zarówno w wersji papierowej, jak i w wersjach elektronicznych. Szczególna
wartość ?Palestry? została zauważona i doceniona przez agendę CCBE podczas obrad
w czerwcu 2013 r.
Z okazji jubileuszu, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej stwierdza, że Pismo
Adwokatury Polskiej ?Palestra? dobrze służyło i służy samorządowi adwokackiemu i winno
być nadal elementem tożsamości, edukacji i rozwoju adwokatów i aplikantów adwokackich.
Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.