Uchwała nr 24/2014 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
UCHWAŁA NR 24/2014
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
dnia 11 marca 2014 r.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę ?Adwokatura Zasłużonym?
na wniosek:
Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej
adw. Tadeuszowi Kociszewskiemu; adw. Krzysztofowi Staszkiewiczowi; adw. Andrzejowi Markowi Hermanowi;
na wniosek:
Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie
adw. Andrzejowi Chadajowi; adw. Piotrowi Czyżewskiemu;
adw. dr hab. Dariuszowi Dudkowi;
adw. Maciejowi Stopczyńskiemu;
adw. Andrzejowi Świrgoniowi.
Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.