Uchwała nr 25/2014 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


1
UCHWAŁA NR 25/2014
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 25 marca 2014 r.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, w związku z pismem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 marca 2014 r. wzywającego, na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, do udziału w postępowaniu i rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie sygn. akt K 23/11, udziela adw. Mikołajowi Pietrzakowi i adw. dr Jackowi Skrzydło pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania Naczelnej Rady Adwokackiej w tej sprawie.
Adw. Andrzej Zwara
Prezes NRA .............................................
Adw. Jerzy Glanc
Wiceprezes NRA ............................................
Adw. Jacek Trela
Wiceprezes NRA ............................................
Adw. Rafał Dębowski
Sekretarz NRA ............................................
Adw. Bartosz Grohman
Zastępca Sekretarza NRA ............................................
Adw. Mirosława Pietkiewicz
Skarbnik NRA ............................................
2
Adw. Ewa Krasowska
Rzecznik Dyscyplinarny NRA ............................................
Adw. Zenon Marciniak
Członek Prezydium NRA ............................................
Adw. Jerzy Zięba
Członek Prezydium NRA ............................................

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.