Uchwała nr 78/2012 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
Uchwała nr 78/2012
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 22 września 2012 r.
Naczelna Rada Adwokacka, na zasadzie art. 54 ust. 1 Prawa o adwokaturze, ustala parytet osobowy delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury w roku 2013 w wysokości 1 delegat na 40 adwokatów, członków izby wpisanych na listę adwokatów wykonujących zawód.
Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.